Veel gemeenten zijn druk met de uitwerking van plannen voor transitievisies warmte. Daarin wordt druk gezocht naar duurzame bronnen voor gebieden die op een warmtenet worden aangesloten. Aardwarmte is zo’n duurzame bron. Ontwikkeling van aardwarmte kan complex zijn. Daarnaast spelen er bij gemeenten veel vragen over (beleidsmatige) belemmeringen, mogelijke risico’s en draagvlak.

Drentse woningeigenaren met een inkomen rond het sociaal minimum kunnen vanaf vandaag (3 oktober 2022) op www.gewoonzodrenthe.nl/subsidie nagaan of ze in aanmerking komen voor subsidie voor isolatie.

Huizen met een dak vol zonnepanelen, weelderige tuinen vol met bijen en insecten, warmtepompen en kangoeroewoningen: mensen kunnen ontzettend veel doen om het wonen mooier en duurzamer te maken. Maar waar begin je?

Airconditioners zijn vooral bekend als apparaten die voor verkoeling zorgen, maar ze zijn ook geschikt om te verwarmen. In feite is een airco een warmtepomp die zijn temperatuur niet aan leidingwater voor vloerverwarming of radiatoren afgeeft, maar direct aan de lucht in de woning.

Huizen met een dak vol zonnepanelen, weelderige tuinen, warmtepompen en kangoeroewoningen: in Drenthe zijn genoeg voorbeelden te vinden van woningen, woonvormen en tuinen die Drenthe mooier en duurzamer maken.

Bestaat jouw tuin voornamelijk uit tegels? Dat kan beter! Met de campagne Maak Grijs Groener van Deltaplan Biodiversiteitsherstel willen we jou inspireren om aan de slag te gaan met biodiversiteit in je omgeving. Zo zorgen we samen voor een sterke, diverse leefomgeving.

Corona heeft pas net zijn intrede gedaan in Nederland wanneer er bij de Algemene Ledenvergadering van de Energiecoöperatie Noordseveld wordt gevraagd of iemand zich wil opgeven voor de opleiding tot energiecoach. Carla twijfelt niet en meldt zich aan.

Met de start van de lente werd het tijd om de luiken van het Drents Energieloket op Wielen weer open te slaan: klaar voor een nieuw seizoen. Op zaterdag 9 april tussen 10.00 en 14.00 uur was het zo ver. Die dag stond Gasselte in het teken van verduurzaming en energiebesparing. In het dorpshuis was een Energie informatiemarkt te bezoeken en buiten stond het Loket op Wielen voor het eerst na de winterstop weer te schitteren.

De afgelopen weken zijn er in totaal 14 nieuwe energiecoaches opgeleid in Midden-Drenthe en Meppel. De aanloop naar de start van de opleiding kende wat hobbels door de coronamaatregelen, maar na één avond online kon de opleiding op locatie vervolgd worden. Op 17 februari rondden de nieuwe coaches hun opleiding af en zijn ze klaar om aan de slag te gaan in Midden-Drenthe en Meppel.

Donderdag 11 november was de aftrap van Drenthe Sport Duurzaam – The next step. Op de Asser tennisvereniging De Hertenkamp kwamen gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de provincie Drenthe, Mieke Zijl, directeur-bestuurder van SportDrenthe en Reinder Hoekstra directeur-bestuurder van de Natuur en Milieufederatie Drenthe bijeen om sportief af te trappen.

Verduurzaming buitensportaccommodaties

Drenthe Sport Duurzaam is het project waarin SportDrenthe samen met de partners, de Natuur en Milieufederatie Drenthe en het Drents Energieloket, streeft naar de verduurzaming van alle 225 buitensportaccommodaties in de provincie. Denk bijvoorbeeld aan dakisolatie, zonnepanelen of led(veld)verlichting maar ook aan warmtepompen en stralingspanelen. In de eerste fase is al bij 130 clubs een energiescan uitgevoerd en 110 clubs zijn ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van een verduurzamingsplan. De deelnemende verenigingen besparen gemiddeld 70% op hun stroomverbruik en 30% op hun gasverbruik. Ook de clubs die minder frequent hun accommodatie gebruiken, zoals ijsverenigingen, wordt hierover kennis en ondersteuning aangeboden.

The next step

Drenthe Sport Duurzaam – The next step wil in deze volgende fase verder om ook de resterende groep sportverenigingen met een energiescan op weg te helpen om van het inmiddels grote peloton, ‘koplopers’ te maken en de huidige ‘koplopers’ tot aan de finish te helpen! Door clubs te helpen verduurzamen zorg je voor lagere lasten. De energielasten voor (sport)accommodaties bedragen namelijk jaarlijks al snel 25% van de totale uitgaven van een club. Het mes snijdt dan aan twee kanten: een lager verbruik van stroom en gas is goed voor het milieu én verlaagt de kosten! Zo streven we dus naar toekomstbestendige en vitale sportverenigingen. SportDrenthe voert hiervoor energiescans uit en begeleidt de clubs. De Natuur en Milieufederatie Drenthe gaat een community of practice (praktijkgroep) opzetten onder de sportclubs om kennis uit te wisselen en van elkaar te leren in het proces van verduurzaming. Hier is ook aandacht voor andere onderwerpen uit de routekaart Duurzame Sport, zoals het gebruik van circulaire materialen en een klimaatadaptieve sportomgeving.

Energiescan van jouw sportclub

Sportclubs die nog geen energiescan hebben gehad kunnen zich uiteraard aanmelden voor een scan. Dat kan via sportclubdrenthe.nl/diensten/duurzaamheid/de_energiescan

Samenwerking

Drenthe Sport Duurzaam wordt gefinancierd door de Provincie Drenthe en is een samenwerking van SportDrenthe, het Drents Energieloket en de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met Paul van Dijk, projectleider van Drenthe Sport Duurzaam.

De Drentse energiecoach is een opgeleide, lokale energiecoach die op vrijwillige basis een huiskamergesprek voert en een verkennende energiescan maakt voor inwoners in Drenthe. Als energiecoach voor Midden-Drenthe werk je in een zelfstandige groep van energiecoaches. Daarnaast wordt er samengewerkt met lokale energiecoöperaties en initiatieven, de gemeente en het Drents Energieloket.

Als energiecoach heb je ook de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten, projecten of campagnes van lokale energiecoöperaties/ initiatieven in Midden-Drenthe of van de gemeente/ Drents Energieloket. Er is al een grote groep opgeleide energiecoaches in Drenthe met veel kennis en ervaring. Je kunt je vragen en kennis met hen delen.

De gemeente Midden-Drenthe organiseert samen met het Drents Energieloket een opleiding tot Drentse energiecoach voor inwoners uit Midden-Drenthe. In dit project wordt samengewerkt met woningcorporaties Actium en Woonservice. Er is plaats voor 10 deelnemers. De opleiding bestaat uit 6 cursusavonden in januari en februari 2022. De opleiding vindt plaats in Het Kompas in Smilde.

Let op: aanmelden is niet meer mogelijk, de opleiding zit vol.

De opleiding tot Drentse energiecoach is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe vanuit de samenwerking in het Drents Energieloket. Deze opleiding wordt in opdracht van de gemeente Midden-Drenthe gefinancierd vanuit de landelijke Regeling Reductie Energieverbruik Woningen (RREW). 

Heb je vragen over de opleiding dan kun je contact opnemen met Xandra van Zon van de Natuur en Milieufederatie Drenthe, e-mail: [email protected] of tel: 0592 – 31 11 50.

Dat we van het aardgas af moeten is zeker. De provincie Drenthe heeft als doel om in 2040 een energieneutrale Drentse woonomgeving te hebben gecreëerd. Over een kleine 20 jaar is de huidige (fossiele) energierekening dus geschiedenis. Dit, in combinatie met de hoge gasprijzen zorgt ervoor dat het Drents Energieloket veel vragen krijgt van Drenten die van het aardgas af willen.

Wat houdt ‘van het aardgas af’ precies in?

Op dit moment gebruiken we in maar liefst 89% van de woningen dagelijks aardgas. Voor koken, douchen en de verwarming wordt aardgas gebruikt. Nieuwe woningen worden al niet meer voorzien van een gasaansluiting. En hoewel 2040 ver weg klinkt moeten over 9 jaar (in 2030) al 1,5 miljoen huizen van het gas zijn losgekoppeld. Vanaf 2050 kun je dus in geen enkele woning in Nederland nog aardappels koken op een gasfornuis. Voor velen is de aanschaf van een warmtepomp en een inductiekookplaat een logische keuze. Daarnaast is het aansluiten op een warmtenet of het gebruik van duurzaam gas soms ook een optie.

De warmtepomp

Een warmtepomp verwarmt je huis en je tapwater zonder gas. Dit doet hij door warmte aan de lucht, de bodem of het grondwater te onttrekken, zelfs als het buiten koud is. Hiervoor gebruikt een warmtepomp stroom. Je stroomverbruik neemt dus toe, maar daar staat tegenover dat je minder, of helemaal geen aardgas gebruikt.

Je kunt kiezen uit een volledig elektrische warmtepomp of en hybride warmtepomp. Een volledig elektrische warmtepomp zorgt voor verwarming van je huis en warm water in de badkamer en keuken. Een hybride warmtepomp werkt samen met een HR-ketel op gas die bijspringt op koude dagen en voor (extra) warm water. Uiteindelijk kun je wel 50% op gas besparen met een hybride warmtepomp.

Let op!

Een warmtepomp is echter niet direct voor elke woning geschikt. De woning moet namelijk goed geïsoleerd zijn. Mocht dit nog niet het geval zijn dan heeft isoleren prioriteit (zie ook het stappenplan). Daarnaast is het belangrijk dat de woning met een lagetemperatuurverwarming wordt verwarmd. Denk aan vloerverwarming of lage temperatuur convectoren. In sommige gevallen is het wél mogelijk de gewone radiatoren te gebruiken of blijkt een hybride systeem de beste optie. Hierover kunnen installateurs je het beste informeren.

Warmtenet of duurzaam gas

Hoewel een warmtepomp voor de meeste woningen de beste oplossing is, zijn er ook andere opties. Zo kun je je woning laten aansluiten op een warmtenet als je gemeente dit aanlegt in jouw wijk. Daarbij wordt vanuit een grote warmtebron (zoals oppervlaktewater, aardwarmte of een fabriek) warm water via leidingen door de woning getransporteerd. Met een warmtenet kunnen volledige woonwijken worden afgesloten van het aardgas.

Daarnaast kun je nu bij verschillende energieleveranciers kiezen voor duurzaam gas. Duurzaam gas wordt gemaakte van bijvoorbeeld waterstof of restproducten zoals gft-afval. Daarmee is dit gas een prima alternatief voor aardgas. Daarbij komt dat het gewoon door dezelfde leidingen stroomt als gewoon gas, waardoor je in huis niks hoeft aan te passen. Wanneer je kiest voor duurzaam gas bij jouw energieleverancier betekent het echter niet dat al het gas dat jij thuis gebruikt 100% duurzaam is. Stel dat je jaarlijkse verbruik 1500 kubieke meter gas is, dan stroomt precies die hoeveelheid groen gas door het Nederlandse gasnet. Jij vervangt dus 1500 kuub aardas door duurzaam gas. In enkele wijken wordt duurzame waterstof toegepast. Met duurzame stroom wordt deze waterstof gemaakt.

Meer weten?

Op onze website vind je meer informatie over de warmtepomp en het warmtenet. Heb je toch nog vragen? Dan kun je ons altijd bellen of mailen voor onafhankelijke informatie en advies. Wij helpen je graag verder met het verduurzamen van je woning.

 

Energie besparen; veel inwoners in Drenthe hebben die wens, en daarbij komt de vraag naar boven hoe je dat doet. Natuurlijk verschilt het per situatie op welke manier er energie bespaard kan worden, maar één ding staat vast. Wat je niet verbruikt hoef je ook niet op te wekken.

Daarom begint besparen altijd met het aanpassen van je energiegedrag en het nemen van kleine energiebesparende maatregelen. Hiervoor kun je je waardebon van €50 nog tot en met eind december gebruiken. Vervolgens ga je aan de slag met isoleren. Je warmtepomp werkt namelijk zuiniger wanneer je de opgewekte warmte niet direct verliest door je slecht geïsoleerde dak. Ook kunnen woningeigenaren met een goed geïsoleerd huis voor een kleinere warmtepomp kiezen.

Wat houdt het stappenplan precies in?

Om woningeigenaren te helpen bij het zo efficiënt mogelijk verduurzamen van de woning heeft het Drents Energieloket een overzichtelijk stappenplan samengesteld. Het stappenplan helpt je door het oerwoud aan mogelijkheden heen, door op een logische manier langs alle mogelijkheden te lopen. Hierin zijn vier hoofdstappen te zetten, waaronder verschillende sub-stappen te nemen zijn. Alle sub-stappen zijn voorzien van informatie over de maatregel, maar bijvoorbeeld ook van de kosten en het verwachte rendement.

De 4 stappen

Verduurzamen begint met kleine energiebesparende maatregelen. Hieronder valt onder andere een gesprek met een energiecoach, snelle bespaartips en elektrisch koken.

Als binnen de kleine maatregelen voldoende gedaan is kun je door naar stap 2; isoleren. Hieronder valt het isoleren van dak, gevel, vloer en glas. Wanneer er goed geïsoleerd is en de warmte in huis blijft kun je als woningeigenaar aan de slag met het zelf opwekken van energie en warmte. Daarbij kun je bijvoorbeeld gebruik maken van zonnepanelen een (hybride) warmtepomp of een thuisaccu.

Die opgewekte warmte en energie wil je vervolgens zo duurzaam mogelijk inzetten in de woning. Daarom vind je bij stap 4 de mogelijkheden voor verwarmen en ventileren. Denk hierbij aan infraroodpanelen, douche WTW of lage temperatuur verwarming.

Tip!

Bij stap drie komt ook de warmtepomp aan bod. Check altijd wat de plannen van de gemeente zijn wanneer je aan de slag gaat met deze stap. In de transitievisie warmte, die dit jaar door alle gemeente zijn gepubliceerd, staat welke warmteoplossing voor jouw buurt op de planning staat.

Sparren of vragen?

Hoewel het stappenplan op de website alle maatregelen behandelt is het goed mogelijk dat je toch nog vragen hebt. Daarom kun je ons altijd bellen of mailen voor onafhankelijke informatie en advies. Wij helpen graag verder met de verbetering van je woning.

Veel Drenten willen graag verduurzamen, maar niet iedereen wil of kan hier voldoende eigen geld in steken. Voor alle woningeigenaren die gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan, maar voor wie dit nu niet volledig te financieren is, is er de Energiebespaarlening Drenthe.

Wat houdt de Energiebespaarlening Drenthe precies in?

De Energiebespaarlening is een regeling waarbij woningeigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas, zonnepanelen, een warmtepomp etc. Daarmee wordt het voor meer Drenten mogelijk om energiebesparende investeringen in of aan de woning te financieren. Door een financiële bijdrage van de provincie Drenthe is de Energiebespaarlening in Drenthe beschikbaar met een verlaagd rentetarief. De hoogte van het rentetarief is afhankelijk van het leenbedrag en de looptijd maar begint bij 0.5% en loopt tot maximaal 0,8%.

Waarvoor kun je een lening aanvragen?

Energie besparen kan met veel verschillende maatregelen. Dat varieert van een betere isolatie en zonnepanelen tot de aansluiting op een warmtenet of een renovatie tot een Nul op de Meter-woning. Er is daarom een uitgebreide lijst samengesteld met de maatregelen waarvoor een lening af te sluiten is. Deze is hier te vinden. Om de lening aan te vragen stuur je offertes in die nog niet ondertekend zijn. Het Nationaal Warmtefonds checkt het leenbedrag met de werkzaamheden die gepland staan.

Wat zijn de voorwaarden?

Woningeigenaren kunnen tot maximaal €25.000 lenen bij de uitvoer van energiebesparende maatregelen. Woningeigenaren die een stapje verder (Nul op de Meter) gaan kunnen €50.000 tot €65.000 lenen. Dit is tegen een vast maandbedrag en een vaste looptijd. De rente staat vast gedurende deze periode. Wel is het mogelijk om vervroegd af te lossen, zonder dat hier extra kosten bij komen kijken. Kijk hier voor de rentetarieven.
Voor zonnepanelen geldt dat maximaal 75% van het leenbedrag mag worden besteed aan zonnepanelen. De overige 25% moet besteed worden aan andere energiebesparende maatregelen. Uiteraard wordt bij de aanvraag van de lening een kredietwaardigheidstoets gedaan.

Tip!

Deze lening is te combineren met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Zo gebruik je de lening om duurzame maatregelen te betalen, en vraag je na de uitvoering van deze maatregelen subsidie aan om de lening (of een andere lening met een hogere rente) voor een deel weer af te lossen. Vaak is de rente van de Energiebespaarlening fiscaal aftrekbaar.

Meer weten?

Alle informatie over deze lening is te vinden op de website van de aanbieder.
Heb je vragen? Dan kun je ons altijd bellen of mailen voor onafhankelijke informatie en advies. Wij helpen je graag verder met de verbetering van je woning.

De meeste woningeigenaren die contact opnemen met het Drents Energieloket hebben een vraag over financiële mogelijkheden. Logisch, want als je je huis echt goed wil aanpakken kan het wel eens een flinke investering worden. Gelukkig hebben we goed nieuws. Woningeigenaren kunnen namelijk gebruik maken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). 

De oorzaken Wat houdt de ISDE precies in?

Voor het isoleren van de woning (dak, muren glas en vloer), het aanschaffen van een warmtepomp of zonneboiler en de aansluiting op een warmtenet kun je een deel van de investering terugkrijgen. Het gaat vaak om zo’n 20% van het bedrag. De ISDE is op drie manieren te gebruiken:

 • Om in aanmerking te komen voor een isolatiesubsidie, moeten er voor minimaal twee isolerende maatregelen subsidie worden aangevraagd. Houd hierbij rekening met de voorwaarden voor oppervlaktes en isolatiewaarden.
 • Om in aanmerking te komen voor subsidie op een warmtepomp, zonneboiler of warmtenet-aansluiting hoeven er geen twee maatregelen te worden uitgevoerd. De subsidie zit op de maatregel zelf in dit geval.
 • Kun je nog maar één onderdeel van je huis laten isoleren? Dan mag er een combinatie worden gemaakt tussen die ene isolerende maatregel en het plaatsen van bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler.

Let op: Vanaf januari 2022 wordt de subsidie op (hybride) warmtepompen zeer waarschijnlijk verhoogd van 20% naar 30%. Je kunt dus volgend jaar subsidie aanvragen voor een warmtepomp, mits de warmtepomp op dat moment korter dan 12 maanden geleden is geplaatst.

Doen of laten doen?

De maatregelen waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten door een bedrijf zijn uitgevoerd. Wanneer je zelf aan de slag gaat met bijvoorbeeld het isoleren van het dak, is het helaas niet mogelijk subsidie te ontvangen. Ook zijn er bepaalde technische eisen waar aan de isolatiemaatregel of de installatie moet voldoen. Deze eisen staan op zogenaamde maatregelenlijsten of apparatenlijst. Tevens staan op deze lijsten de merken en productnamen waarop subsidie gegeven wordt. Je kunt dus eenvoudig het product opzoeken inclusief de bijbehorende meldcode voor de uiteindelijke subsidieaanvraag via de website van de RVO.

Wanneer vraag je de subsidie aan?

Je moet de aanvraag binnen een jaar na het uitvoeren van de eerste maatregel doen. Het is dus nog maar heel even mogelijk om subsidie aan te vragen voor de maatregelen die eind 2020 zijn uitgevoerd. Een aansluiting op een warmtenet moet op of na 1 januari 2021 zijn gemaakt. Helaas is het niet mogelijk om subsidie te krijgen voor maatregelen die meer dan een jaar geleden zijn uitgevoerd.

Tip!

Veel Drenten willen graag verduurzamen, maar niet iedereen wil of kan hier voldoende eigen geld in steken. Voor alle woningeigenaren die wel gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan maar dit op dit moment niet volledig kunnen financieren is er de Energiebespaarlening Drenthe. Deze is te combineren met de ISDE. De Energiebespaarlening Drenthe wordt gebruikt om de duurzame maatregelen te betalen. Na de uitvoering van deze maatregelen wordt de ISDE aangevraagd om de Energiebespaarlening voor een deel af te lossen (of een andere lening met een hogere rente).

Subsidiebedragen en voorwaarden

Het Drents Energieloket heeft tabellen op de website staan waarin precies terug te vinden is hoeveel subsidie ontvangen kan worden bij de aanvraag van de verschillende maatregelen. Ook is op de website een lijst met alle voorwaarden te vinden.

Toch nog vragen? Dan kun je ons altijd bellen of mailen voor onafhankelijke informatie en advies. Wij helpen graag verder met de verbetering van jouw woning.

 

Van 6 t/m 29 oktober loopt een team Dakspotters mee tijdens The Climate Miles: de wandeltocht die Urgenda onderneemt vanuit Groningen naar de internationale klimaattop in Glasgow. De Dakspotters van Zon Op Alle Daken wandelen op vrijdag 8 oktober van Groningen naar Drenthe en brengen in verschillende gemeenten onderweg in beeld hoeveel daken leeg zijn, die geschikt zijn voor zonnepanelen.

Bij binnenkomst in Drenthe starten ze in Tynaarlo waar de Dakspotters hebben vastgesteld dat er ca 60.555 GWh dakpotentie in deze gemeente is. Dat is een mooie basis voor gesprek met Wethouder Oetra Gopal, want door meer dakoppervlak te benutten, voorkom je dat er groene ruimte wordt gebruikt voor zonnepanelen. De Dakspotters hebben de 5 mooiste daken in Tynaarlo uitgezocht en brengen in beeld hoeveel zonnestroom er op deze TOP daken opgewekt kan worden en willen de dakeigenaren dat niet zelf, dan zijn er alternatieven!

Opbrengst zonne-energie naar omwonenden

De energiecoöperatie Zon Op Alle Daken ontwikkelt grote dakoppervlakten. “Als coöperatie worden we samen eigenaar van de zonnepanelen op een dak in de buurt. De omwonenden profiteren hiervan,” vertelt Musetta Blaauw, Dakspotter van Zon Op Alle Daken. De opbrengsten van de zonnepanelen komen rechtstreeks ten goede aan mensen die normaal gesproken niet kunnen investeren in zonnepanelen, zoals huurders die geen zonnepanelen mogen plaatsen of particulieren die onvoldoende financiële ruimte hebben om zelf panelen aan te schaffen.

“Elke dakeigenaar heeft twee opties,” aldus Blaauw. “Niets doen voor het klimaat is inmiddels geen optie meer. Dus wat overblijft is ofwel zelf investeren ofwel het dak beschikbaar stellen aan een buurtcollectief. Voor beide opties staan partijen klaar die de dakeigenaar hierbij kunnen ontzorgen. Elke dakeigenaar die aan de slag wil, mag zich melden via www.dakexpeditie.nl. Het is een fantastische kans voor dakeigenaren die zelf geen zonnepanelen willen plaatsen. Door hun dak ter beschikking te stellen hebben ze geen kosten, maar wel een dak vol zonnepanelen én blije omwonenden!”

De methode van Zon Op Alle Daken is nadrukkelijk bedoeld om opbrengsten van de zonnestroom in te zetten voor andere maatschappelijke doelen, zoals ondersteunen van (sport)verenigingen bij het verduurzamen van hun accommodaties, verlichten van energiearmoede in kwetsbare huishoudens, of het beschikbaar maken van voorzieningen in buurten waar gemeenten geen financiële middelen voor beschikbaar hebben. De basis van de methode van Zon Op Alle Daken ligt bij de Subsidieregeling Collectieve Energieopwekking (SCE) in combinatie met financiering door crowdfunding en energiefondsen.

Bron: Zon Op Alle Daken

Gas was nog nooit zo duur als nu. En dat de gasprijs de komende maanden blijft stijgen kán je bijna niet zijn ontgaan. De stijgende prijzen hebben verschillende oorzaken. En het is nog maar de vraag wanneer de prijzen weer gaan dalen. 

De oorzaken

Zo zijn we, sinds we Groningen niet meer als grootste bron voor gas gebruiken, afhankelijker geworden van andere landen. Vooral Rusland levert veel gas. Maar Rusland levert ook aan China, die bereid is meer te betalen dan wij. Daarnaast is Rusland bezig met een lange nieuwe pijpeiding waardoor Europa nog afhankelijk wordt en Rusland met de prijs kan doen wat ze willen.

Daarnaast neemt de vraag naar gas toe, terwijl de voorraden momenteel minder hoog zijn dan normaal. Oorzaak hiervan is dat er afgelopen jaar meer gas nodig was dan gebruikelijk. De barre winter en het koude voorjaar maakten dat de verwarming vaker aan stond. Deze zomer scheen de zon weinig en waaide het niet veel, waardoor minder energie werd opgewekt. Daarbij komt dat de economie, nadat deze heeft stilgelegen vanwege corona, weer volop begint te draaien. Ook dit maakt dat de vraag naar gas is gestegen.

Als laatste speelt het mee dat we in 2050 van het gas af moeten zijn. Gasleveranciers betalen daarom emissierechten en hogere belastingen.

Wordt dit probleem de komende maanden groter?

Het is een vraag die lastig te beantwoorden is, want om te beginnen is het probleem niet voor iedereen even groot. Ruim de helft van de consumenten in Nederland heeft een vast tarief en merkt niks zolang hun contract doorloopt. Veel anderen zullen pas in januari een hogere rekening gepresenteerd krijgen. Het is echter wel zo dat de productiekosten voor veel bedrijven omhoog gaan. Dat resulteert er in dat sommige producten in prijs gaan stijgen, en dat is uiteraard wél voor alle consumenten merkbaar.

Voor de gasprijs op zichzelf is de weersvoorspelling de komende maanden cruciaal. Wordt het een paar graden kouder dan gemiddeld? Of waait het weinig en is er daardoor meer gas nodig om stroom op te wekken? Dan schiet de vraag naar gas deze winter omhoog.

Naast het weer speelt ook Rusland de komende maanden een sleutelrol. Het Russische staatsbedrijf Gazprom is met afstand de belangrijkste gasleverancier van buiten Europa en houdt zich volgens deskundigen aan alle gemaakte afspraken. Het probleem is dat er door een samenloop van omstandigheden nog meer vraag is.

Uit de sussende woorden van Poetin deze week was op te maken dat er best over extra gas te praten valt, maar het heeft er alle schijn van dat Europa dan wel moet meewerken. Op de achtergrond speelt de omstreden pijpleiding Nord Stream 2 mee. Die ligt tussen Rusland en Duitsland en is helemaal af. Alleen de laatste vergunningen moeten nog worden gegeven.

“Groen licht voor Nord Stream 2 zou de gemoederen tot bedaren brengen”, zegt Chris Guth, analist bij Engie. “De onzekerheid over extra toevoer mocht dat nodig zijn, voedt het huidige sentiment, al is de extreme prijsbeweging van eerder deze week wat afgekoeld.”

Er is wel een lichtpuntje, zegt Guth van Engie. Hij ziet de laatste dagen weer wat meer Amerikaanse leveringen van vloeibaar gas in de planning verschijnen. “Dat betekent dat we die biedingenstrijd ook weer eens winnen. De afgelopen maanden was het lijstje met geplande leveringen bijzonder kort.”

Een belangrijke nuance is ook dat de gasprijs ook snel weer kan dalen. Bijvoorbeeld als de winter zacht is of als de nieuwe gaspijpleiding Nord Stream 2 in gebruik wordt genomen.

Bron: NOS.nl (Onrust op de gasmarkt neemt wat af, hoe gaat het verder?Energiemarkt slaat op hol, huishoudens dreigen in de knel te raken)

 

Deze winter stond het Drents Energieloket in het teken van ‘Haal de warmte in huis’. Nu de tijd van het jaar is aangebroken waarin dat juist niét is wat je wil, zet het loket de zonnebril op en is de zomer-editie gestart!

Vanaf 21 juni worden er huis, tuin en keukentips gedeeld om energie te besparen én worden de grote maatregelen besproken, zoals de aanschaf van zonnepanelen of het kiezen voor een groen dak. Ook liggen er zomerse win-acties en een uitdagende challenge in het verschiet…

Huis tuin en keukentips voor iedere dag

Energie besparen is in de zomer net zo belangrijk als in de winter. Want ook nu stookseizoen voorbij is zijn er talloze mogelijkheden om je energierekening enorm omlaag te krijgen. Daarom delen we vanaf 21 juni elke week een gemakkelijke tip om thuis geld en energie te besparen via onze Instagrampagina.

Zomerse win-acties en een ijskoude challenge

Deze zomer wordt heel Drenthe uitgedaagd om mee te doen aan een ijskoude challenge, speciaal voor stoere Drenten en Wim Hof aanhangers. Meer info en opgeven kan hier! Daarnaast gaan we dit jaar in Drenthe een poging doen de langste waslijn te maken samen. Daarmee zijn mooie prijzen te winnen! En heb je nog geen waslijn? Check dan onze Facebookpagina om er eentje te bemachtigen!

Uurtje zon

Deze zomer worden er online vragenuurtjes georganiseerd voor iedereen die meer wil weten over zonnepanelen. De vragenuurtjes zijn op vrijdag 23 juli en vrijdag 20 augustus. Meer informatie over tijden, opgeven en wat we precies gaan doen vind je hier op onze website.

Er ligt €50,- voor je klaar

Wist je dat er voor iedere woningeigenaar in Drenthe een bedrag van €50,- klaar staat om, zonder addertjes onder het gras, uit te geven aan energie besparende producten? Deze winter werden er al door meer dan 12.000 Drenten flink wat gratis led-lampen, rollen radiatorfolie en slimme thermostaten aangeschaft. Maar ook in de zomer kun je gebruik maken van jouw persoonlijke code en je eigen deal samenstellen. Ga je voor een kant-en-klare bespaarbox of kies je liever zelf producten uit? Deze zomer kan een waterbesparende kraan bijvoorbeeld goed van pas komen. Of heb je liever een energiemeter, waarmee je precies uitzoekt hoeveel stroom jouw apparaten thuis verbruiken? Ben je van plan zonnepanelen aan te schaffen? Ook dan kun je jouw €50,- gebruiken, net zoals voor zonneschermen. We hebben hier een handige lijst samengesteldmet alle deelnemende producten. Ben je jouw persoonlijke code kwijt? Vraag die dan hier gemakkelijk op. 

Houd de website, Facebook en nieuwsbrief van het loket in de gaten om op de hoogte te blijven.

41 procent van de eigenaren van zonnepanelen heeft deze nog nooit schoongemaakt. Dat blijkt uit onderzoek van Pricewise. De online-prijsvergelijker heeft samen met Panel Inzicht 500 Nederlanders ondervraagd. Uit het onderzoek blijkt verder dat 49 procent van de zonnepanelenbezitters niet weet dat zonnepanelen rendement verliezen als ze vies zijn.

Het neerdwarrelen van stof heeft niet veel impact op het rendement van zonnepanelen – bij een regenbui spoelt dit stof weg – uitwerpselen van vogels kunnen dat wel hebben.

Volgens Tomas Bleker, energiespecialist bij Pricewise, bestaan er veel misverstanden over het schoonmaken van zonnepanelen. ‘Er wordt vaak gedacht dat een regenbui het vuil van de zonnepanelen spoelt, waardoor veel mensen hun panelen niet of nauwelijks schoonmaken. Dat schoonspoelen klopt deels. De regen haalt het stof grotendeels weg, maar vogelpoep is hardnekkig en blijft zitten. Het gevolg? Rendementsverlies. En dat niet alleen, je zonnepaneel kan zelfs beschadigen door de agressieve samenstelling als de uitwerpselen te lang blijven zitten.’

Verzekering

De meeste zonnepanelenbezitters – 54 procent – denken volgens Bleker ten onrechte dat hun zonnepaneel niet kan beschadigen door vogelpoep. ‘Als je te lang vuil op een zonnepaneel laat zitten, kan dit schade veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan de lak van je auto. De uitwerpselen van een vogel branden in de lak waardoor doffe plekken en lakbeschadigingen ontstaan. Ditzelfde effect zie je op zonnepanelen. Hoewel verzekeraars wel het herstel van de schade vergoeden die door bijvoorbeeld hevige weersomstandigheden is ontstaan (red. noot: onzichtbare hagelschade wordt door veel verzekeraars niet vergoed), vergoeden zij geen kosten voor schade door nalatigheid. Het niet schoonmaken van de zonnepanelen valt namelijk onder eigen gebreken. Daarnaast is het altijd goed om te checken of zonnepanelen zijn meeverzekerd in jouw opstalverzekering. Is dit niet het geval of huur je een woning? Dan kun je een aparte verzekering voor zonnepanelen afsluiten.’

Tips voor het schoonmaken

Van plan dit weekend op een ladder te klimmen om die vogelpoep weg te poetsen en je rendement te verhogen? Let dan hier op:

Gebruik het juiste schoonmaakmiddel. Agressieve schoonmaakproducten, schuurmiddel of hogedrukreinigers zijn bv. absoluut afgeraden. Deze kunnen krassen en vlekken achterlaten, wat een negatieve invloed heeft op de opbrengst. Wat je wél nodig hebt is:

 • Osmosewater: zonnepanelen maak je best schoon met osmosewater. Dat is gezuiverd water zonder nitraten, zout, kalk, nikkel, … Het laat geen resten achter en voorkomt strepen en plekken.
 • Telescoopborstel / zacht borstel of spons: telescoopreinigers kan je makkelijk in- en uitschuiven en zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes. Ze zijn ook verkrijgbaar met inwendige wateraanvoer, zodat je ze bijvoorbeeld onmiddellijk kan gebruiken in combinatie met osmosewater. Zijn de zonnepanelen makkelijk bereikbaar? Dan kan ook een gewone zachte borstel of spons gebruikt worden.
 • Zonnepanelen reiniger: dat is een reinigingsproduct speciaal voor zonnepanelen. Meestal volstaat een schoonmaak met osmosewater, maar zijn de zonnepanelen sterk vervuild? Dan kan een zonnepanelen reiniger helpen om hardnekkig vuil te verwijderen zonder schade toe te brengen aan de zonnepanelen.

Zet je installatie uit. Om veiligheidsredenen schakel je de zonnepanelen-installatie best uit. Ook grof vuil (bv. bladeren, takken, …) wordt best op voorhand verwijderd. Dat maakt de effectieve reinigingsbeurt achteraf makkelijker.

Kies het juiste moment. Zonnepanelen kun je het beste eens per jaar schoonmaken. Het beste moment is rond april. De zonnige 6 maanden staan dan voor de deur en die maanden zorgen voor 75% van de jaarlijkse opbrengst. Beter met schone zonnepanelen de zomer door dan met bevuilde panelen. Kies voor een niet al te zonnige dag. Zo vermijd je dat het schoonmaakwater te snel opdroogt en vlekken achterlaat.

Succes met schoonmaken!

Bronnen:
Solar Magazine
Zonnepanelen.nl

Netbeheerders waarschuwen consumenten met zonnepanelen: het terugleveren stroom wordt de komende jaren minder vanzelfsprekend

Consumenten gaan de komende jaren gevolgen merken van drukte op het stroomnet, waarschuwt Netbeheer Nederland namens de netbeheerders. De waarschuwing geldt eveneens voor eigenaren van zonnepanelen.

‘Zo wordt het minder vanzelfsprekend dat consumenten zonne-energie altijd kunnen terugleveren en kan het verzwaren van een huisaansluiting om deze geschikt te maken voor bijvoorbeeld een warmtepomp of elektrisch koken langer duren’, stelt Netbeheer Nederland. ‘De netbeheerders zijn zich ervan bewust dat dit een vervelende boodschap is en doen er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.’

Kettingreactie

Netbeheer Nederland komt met deze boodschap nadat Liander deze week melding heeft gedaan dat het elektriciteitsnet in Amsterdam op een aantal plaatsen vol is. Daarbij wees de netbeheerder op het gevaar van een kettingreactie aan knelpunten. Begin juni trok ook Enexis al aan de bel met de mededeling dat in de provincie Brabant vrijwel alle capaciteit voor het terugleveren van wind- en zonne-energie door grootverbruikers vergeven is.

Volgens de netbeheerders loopt het elektriciteitsnet in Nederland de komende jaren op steeds meer plekken tegen zijn grenzen aan. Alle provincies in Nederland hebben op dit moment al in meer of mindere mate te maken met krapte op het elektriciteitsnet. In de meeste gebieden gaat het over het terugleveren van elektriciteit door zonne- en windparken, zoals te zien is op onderstaande landkaart met beschikbare transportcapaciteit voor teruglevering van wind- en zonne-energie door klanten met een grootverbruikersaansluiting.

Tips en tricks

De netbeheerders verwachten dat het elektriciteitsnet de komende jaren op meer plaatsen zijn maximale capaciteit bereikt. Niet alleen bedrijven en instellingen, maar ook consumenten – die een kleinverbruikersaansluiting hebben – kunnen de gevolgen hier dus van gaan merken. De regionale netbeheerders presenteerden daarom vorige maand al een reeks tips en tricks voor installateurs die zonnepanelen plaatsen bij consumenten. Dit moet helpen om spanningsproblemen met zonnepanelen te voorkomen.

‘De oorzaak van de drukte op het elektriciteitsnet ligt in de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het recordtempo waarin we op dit moment nieuwbouwwoningen aansluiten en het verduurzamen van de energievoorziening’, stelt Netbeheer Nederland. ‘De netbeheerders zijn bezig met een grote verbouwing van het net en dat brengt de komende jaren onvermijdelijk ongemak met zich mee. Zo zien ondernemers en instellingen de wachttijden voor een aansluiting op het net en de benodigde netcapaciteit nu al oplopen. Hoewel de netbeheerders voortdurend bezig zijn het net uit te breiden en knelpunten op te lossen, blijft de vraag naar elektriciteit voorlopig flink groeien. Deze maatschappelijke ontwikkeling vraagt om afwegingen in prioriteiten en kijken wat er nog wel kan.’

Bron: Solar Magazine, door Marco de Jonge Baas

Agrarische bedrijven hebben veel ongebruikte ruimte beschikbaar op hun daken, terwijl deze ruimte erg geschikt is voor zonnepanelen. Hoewel het plaatsen van zonnepanelen veel voordelen oplevert voor agrarische ondernemers, gaat het ook gepaard met veel vragen en overwegingen: kan de netaansluiting het aan, krijg ik wel een subsidietoekenning en is het financieel haalbaar?

In de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Noordenveld is onlangs het project ‘Zon op Dak Drenthe’ gestart, waarbij agrarische ondernemers met interesse in zonnepanelen op agrarische daken begeleid worden.

Zon op dak Drenthe

Het project is gebaseerd op een integrale gebiedsaanpak waarbij gebruik gemaakt wordt van quickscans en een omgevingsanalyse. Afgelopen week zijn de meeste quickscans afgerond en verstuurd naar alle agrarische ondernemers in de desbetreffende gemeenten. Een quickscan is een eerste haalbaarheidsscan die gebaseerd is op openbare gegevens, waarbij onder andere gekeken is naar dakoppervlakte en dakligging.

Door middel van de omgevingsanalyse worden kansen en knelpunten in de omgeving in kaart gebracht, deze worden gecommuniceerd richting de netbeheerder en de provincie. Agrarische ondernemers die zich aanmelden voor het project krijgen een bedrijfsspecifieke en onafhankelijke energiescan, waarbij onder andere duidelijk wordt of de zonnepanelen financieel haalbaar zijn en welke maatwerkoplossingen toegepast moeten worden. Ook geeft het inzicht in terugverdientijd en de juiste vorm van subsidie, bijvoorbeeld ISDE of SDE++.

Zon op Dak Drenthe is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Noordenveld, Provincie Drenthe, Enexis en LTO Noord. Het project ondersteunt ook bij de realisatie van zonnepanelen en adviseert rondom eventuele netverzwaringen.

Voordelen

Het plaatsen van zonnepanelen op agrarisch dak heeft de volgende voordelen:

 • Agrarische ondernemers kunnen beter voorzien in hun eigen energiebehoefte;
 • Het verdienmodel is goed;
 • Met een terugverdientijd van 5 tot 10 jaar is het een rendabele investering;
 • Zonnepanelen passen goed bij een energieneutrale bedrijfsvoering;
 • Het is goed voor het imago van de agrarische sector;
 • Agrarische ondernemers dragen hiermee bij aan de klimaatdoelstellingen.

Meer info en aanmelden

Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina van Zon op Dak Drenthe, geïnteresseerde ondernemers kunnen zich ookrechtstreeks aanmelden via deze link: Aanmeldformulier Zon op Dak Drenthe

Online informatiebijeenkomst
Op 16 juni en 23 juni worden een tweetal online informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij de betrokken partners nadere uitleg geven over het project. Aanmelden kan via deze link.

Nederlandse huishoudens zijn, volgens Milieucentraal, per jaar gemiddeld zo’n €2220 kwijt aan de energierekening*. Dit jaar kan deze grote kostenpost voor veel Nederlanders flink oplopen. Onder anderen door de koude lente dit jaar blijft bij veel mensen thuis de verwarming langer aan staan dan normaal. Dit, in combinatie met de gestegen energieprijzen, kan gaan zorgen voor een flink hogere energierekening.

De stijging in de prijzen is te wijden aan een aantal zaken. Zo is het in heel Europa kouder geweest dan normaal, laat energiebedrijf Vattenfall weten. Gas voorraden raken op terwijl de vraag stijgt. “De gasmarkt is door de langdurige kou van de afgelopen maanden een stuk krapper geworden. Er is weinig gas beschikbaar door onder andere gasvoorraden die vrijwel leeg zijn en een beperkte toevoer van LNG naar Europa. Door de lage beschikbaarheid van gas lopen de gasprijzen op”, schrijft energie-expert Tobias Frankema.

Olieproductie

Tijdens de coronacrisis is de olieproductie afgenomen. Er was simpelweg minder vraag naar bijvoorbeeld brandstof voor auto’s en vliegtuigen. Nu de economie weer aantrekt stijgt ook de vraag naar olie (en gas). Om aan deze vraag te kunnen voldoen moet de olieproductie opeens weer worden verhoogd.

Ook CO2-emissieregen worden duurder. Dit zijn rechten die producenten moeten kopen om stroom te mogen opwekken in hun energiecentrales. Deze hogere kosten voor de rechten worden doorberekend aan de klant, en komen dus op de energierekening van huishoudens te staan.

125 euro duurder

Als je in januari een energiecontract afsloot ben je zo’n €125,- goedkoper uit dan huishoudens die dat nu doen. En niet alleen gas werd duurder de afgelopen zes maanden. Ook de prijs voor stroom is zo’n 22% gestegen. Daarmee is de periode waarbij gas en elektriciteit goedkoper waren vanwege de coronacrisis afgelopen.

*Een gemiddeld Nederlands huishouden verbruikt jaarlijks 1.410 kubieke meter aardgas en 2.910 kWh stroom. Dit komt neer op een kostenpost van ongeveer €2.220,00 per jaar en €185,00 per maand. In 2020 was de vraag, ondanks de koude winter, minder waardoor de prijs daalde. Nu klimt hij weer naar naar normaal niveau en zal vervolgens stijgen.

Tempo maken met de energietransitie: dat kan niet zonder de individuele huiseigenaren. Gelukkig voelen steeds meer huiseigenaren de noodzaak van isolatie en andere energiebronnen. Tegelijkertijd is voor veel huiseigenaren de route naar daadwerkelijk investeren niet altijd even duidelijk en financieel niet altijd mogelijk. Wat levert het op? Hoe te financieren? Waar samenwerken met de buren en de wijk? En welke professionals heb ik nodig?

Die vragen zijn niet uniek voor huiseigenaren in de provincie Drenthe: ze spelen in de hele Noordzeeregio. Daarom heeft de provincie Drenthe de handen ineengeslagen met partners in België, Denemarken, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Samen hebben we het project Stronghouse opgezet.

In Stronghouse werken we aan betere ondersteuning voor huiseigenaren, zodat zij in staat zijn te investeren in de energietransitie van hun huis. Ons uitgangspunt zijn de wensen van huiseigenaren. Bestaande middelen kunnen beter op die wensen worden afgestemd. En beter begrip van de ervaringen van huiseigenaren – jong en oud, arm en rijk – kan aanleiding zijn voor nieuwe vormen van ondersteuning.

Met Stronghouse hopen we door betere ondersteuning 15.000 huiseigenaren in de landen rondom de Noordzee te helpen te investeren in de energietransitie van hun huis. Daarvoor wordt Stronghouse mee gefinancierd door het Noordzeeregio programma van de Europese Unie.

Meer informatie: https://northsearegion.eu/stronghouse

Afzender: Stronghouse

Kijk mee tijdens de thematours van duurzame huiseigenaren

Veel Nederlanders willen aan de slag met het verduurzamen van hun huis. Om hen op weg te helpen, organiseert DeNationale Duurzame Huizen Route samen met provincie Drenthe van 22 maart tot 10 april online thematours. Inwoners kunnen zich inschrijven voor een videogesprek met een huiseigenaar die al ervaring heeft met bijvoorbeeld isolatie, een warmtepomp, zonnepanelen of kleine energiebesparende maatregelen.

Een groep enthousiaste huiseigenaren heeft al actie ondernomen en haar huis verduurzaamd. Dat roept vragen op: hoe kan een particulier dit het beste aanpakken, binnen een redelijk budget en op een manier die bij hem past? Veertig ervaren huiseigenaren geven een kijkje achter de schermen. In één uur tijd nemen zij geïnteresseerden mee in hun proces, de financiering en drempels om te overbruggen.

Gert vertelt zijn verhaal
Eén van de huiseigenaren die zijn ervaringen deelt via de Duurzame Huizen Route, is Gert Visser. Een aantal jaar geleden begon hij aan de verbouwing van zijn boerderij uit 1875, maar hij kon moeilijk informatie vinden. “Ik had wel wat ervaring met bijvoorbeeld een tochtstrip, maar het isoleren van een huis en een warmtepomp aanschaffen is een heel ander verhaal. Ik heb ontzettend veel gelezen en met verschillende partijen om tafel gezeten om de duurzame maatregelen te vergelijken. Die kennis geef ik graag door.”

Schrijf je in voor een online thematour
Ontdek wat jij kunt doen en schrijf je gratis in voor één van de online thematours. De onderwerpen lopen uiteen van stap-voor-stap verduurzamen, isoleren, tot het bouwen van een tiny house of passiefhuis. Een compleet overzicht van alle videogesprekken is te vinden op www.duurzamehuizenroute.nl/thematours.

Eind maart melde Minister Ollongren dat het kabinet per 30 juni 2021 vastlegt dat bij ingrijpende renovaties een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie moet worden opgewekt. Dit kan bijvoorbeeld door middel van warmtepompen, zonnepanelen of zonnboilers. De verplichting komt voort uit de Renewable Energy Directive II (een EU-richtlijn) en geldt alleen wanneer de verwarmings- of koelinstallatie deel uitmaakt van de ingrijpende renovatie. 

Vanaf 30 juni 2021
Naar aanleiding van Kamervragen van VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis meldt minister Ollongren nu dat nog dit jaar de daadwerkelijke implementatie volgt van een eis voor een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie. ‘De REDII bevat een verplichting voor lidstaten om een hoeveelheid hernieuwbare energie voor te schrijven bij nieuwbouw en ingrijpende renovatie’, duidt Ollongren. ‘Voor een deel is deze verplichting al geïmplementeerd. Voor nieuwbouw geldt namelijk vanaf 1 januari 2021 een eis voor de minimumhoeveelheid hernieuwbare energie via het Besluit BENG. Voor ingrijpende renovatie is er op dit moment nog geen eis in de regelgeving opgenomen. Hiervoor volgt nog een wijzigingsvoorstel dat nog aan de Tweede Kamer zal worden voorgelegd.’

Op grond van de herziene EU-richtlijn hernieuwbare energie geldt voor Nederland een uiterste implementatiedatum van 30 juni 2021. De wijziging van het Bouwbesluit 2012 wil minister Ollongren daarom op 30 juni 2021 in werking laten treden.

Verschillende technieken
Eerder dit kwartaal rondde minister Ollongren de consultatie af van de benodigde wijziging van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving, waarin de eis voor hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie wordt vastgelegd.

In een toelichting op die wijziging schreef minister Ollongren al dat er verschillende technische oplossingen beschikbaar zijn om aan de minimumeis voor een hoeveelheid hernieuwbare energie te voldoen. Het is aan betrokken partijen, zoals projectontwikkelaars, gebouweigenaren en architecten, om invulling te geven aan de manier waarop voldaan wordt aan de verplichting. Naast zonnepanelen, warmtepompen en zonneboilers zijn er nog meer oplossingen denkbaar. Ollongren hierover: ‘Het verschilt per technische oplossing en per type gebouw hoeveel de technische oplossing bijdraagt aan de hernieuwbare energie in een gebouw. Verder dient de hernieuwbare energie op grond van de NTA 8800 te worden opgewekt op het perceel om invulling te geven aan de minimumeis. Aanvullend hierop wordt ook hernieuwbare energie of restwarmte of -koude uit gebiedsmaatregelen met een directe fysieke koppeling met het gebouw, zoals een lokaal warmtenet, in deze minimumeis gewaardeerd.’

Zonnepanelen maatgevend
De verplichting voor een minimumhoeveelheid hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie levert volgens de minister ook baten op. ‘Zowel pv-panelen als een warmtepomp zorgen voor een lagere energierekening door minder elektriciteitsafname uit het net of door energie te besparen. De terugverdientijd van zonnepanelen, de maatgevende techniek om de hoogte van deze eis te bepalen, is gemiddeld 7 tot 12 jaar bij eengezinswoningen, 6 tot 9 jaar bij gebouwen met meergezinswoningen en 11 tot 20 jaar bij utiliteitsgebouwen.’

Definitie ingrijpende renovatie
Nederland heeft bij de implementatie overigens de keuze uit 2 manieren om de definitie van ingrijpende renovatie vast te leggen. De eerste mogelijkheid is een methodiek waarbij uitgegaan wordt van 25 procent van de waarde van het gebouw, de tweede een methodiek waarbij wordt uitgegaan van 25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil die wordt gerenoveerd. Nederland heeft voor de oppervlaktemethode gekozen.

Dit betekent dat er sprake is van ingrijpende renovatie wanneer meer dan 25 procent van de oppervlakte van de gebouwschil wordt vernieuwd, veranderd of vergroot, en deze vernieuwing, verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft. Er zullen ook renovaties zijn die niet voldoen aan deze definitie van ingrijpende renovatie, omdat de aanpassingen geen betrekking hebben op de integrale gebouwschil. Voorbeelden hiervan zijn: na-isolatie van een spouwmuur, na-isolatie van enkelsteens buitenmuren aan binnen- of buitenkant, na-isolatie onder dakpannen of tegen het dakbeschot.

Alleen bij aanpassing verwarmings- of koelinstallatie
Bovendien geldt de verplichting voor een minimumhoeveelheid hernieuwbare energie dus alleen wanneer de verwarmings- of koelinstallatie(s) deel uitmaakt van de ingrijpende renovatie. Hiermee wordt voorkomen dat wanneer een gebouweigenaar (minimaal) 25 procent van de gebouwschil integraal vernieuwt, hij om die reden verplicht wordt om de installatie(s) aan te passen vanwege de minimumeis voor hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie. Dit zou volgens de minister namelijk tot onnodig hoge kosten kunnen leiden wanneer de installatie nog een economische of technische levensduur heeft en niet hoeft te worden aangepast.

Kortom, in beginsel geldt de eis voor een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie straks alleen voor alle bestaande gebouwen die ingrijpend gerenoveerd worden en waarbij de verwarmings-of koelinstallatie(s) deel uitmaakt van de renovatie, zowel voor woningbouw als utiliteitsbouw.

Uitzonderingen
Op de verplichting zijn bovendien een aantal uitzonderingen van toepassing, bijvoorbeeld voor bouwwerken die aangesloten zijn of aantoonbaar binnen 3 jaar na de renovatie aangesloten worden op een warmtenet.

Ook geldt de verplichting niet wanneer de maatregelen die genomen moeten worden om aan de eis te voldoen niet binnen 10 jaar kunnen worden terugverdiend. In dat geval moet echter wel de maximale hoeveelheid hernieuwbare energie worden gerealiseerd die met maatregelen kunnen worden gerealiseerd die een terugverdientijd hebben van ten hoogste 10 jaar.

 

Alle rechten voorbehouden: Solar Magazine, Edwin van Gastel en Marco de Jonge Baas

De Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken & Klimaat wil dat het wetsvoorstel voor afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen controversieel* wordt verklaard. Hierdoor wordt de afbouw mogelijk uitgesteld. De inmiddels teruggetreden minister Wiebes stuurde afgelopen oktober het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling naar de Tweede Kamer.

Vragen Kamerleden
Het wetsvoorstel leidde tot tientallen vragen van Kamerleden. Zij uitten met name zorgen over een redelijke vergoeding die zonnepaneeleigenaren krijgen voor dat deel van de opgewekte zonnestroom die ze niet mogen salderen. Bovendien wilde de Tweede Kamer dat de minister nog eens kritisch keek naar het effect van de afbouw van de salderingsregeling voor woningcoöperaties.

Vlak voor het kerstreces, en nog voor zijn aftreden vanwege de toeslagenaffaire, informeerde minister Wiebes de Tweede Kamer dat hij extra tijd nodig had om al deze vragen te beantwoorden. Tot op heden zijn die antwoorden echter nog niet aan de Tweede Kamer toegezonden door Wiebes’ opvolger Bas van ‘t Woud.

Kabinet demissionair
De vaste Kamercommissies – en zo ook die voor Economische Zaken en Klimaat – hebben de afgelopen weken bepaald welke voorstellen zij nog wel, en welke ze niet willen behandelen nu het kabinet Rutte demissionair is. De onderwerpen op de lijst die de Tweede Kamer controversieel verklaart, worden pas weer opgepakt op het moment dat er een nieuw kabinet is.

Tot die tijd worden er geen belangrijke of politiek gevoelige besluiten genomen. Uitzonderingen daarop zijn mogelijk, bijvoorbeeld om de coronacrisis te kunnen bestrijden. In de Vaste Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat hebben nu meerdere partijen -waaronder GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, VVD en SP – aangegeven het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling controversieel te willen verklaren. Via een plenaire vergadering wordt in de Tweede Kamer binnenkort gestemd over het controversieel verklaren van het wetsvoorstel.

Voorbereiding netbeheerders
Om in de praktijk daadwerkelijk op 1 januari 2023 met de afbouw van de salderingsregeling te kunnen starten, moeten zowel de netbeheerders als energiebedrijven diverse voorbereidingen treffen. Zo moeten de netbeheerders ervoor zorgen dat alle kleinverbruikers een meetinrichting hebben die de afname en invoeding van elektriciteit op het net apart kan meten.

Voor 1 januari 2023 moet alle kleinverbruikers daarom een aanbod van hun netbeheerder hebben gekregen om een geschikte meter te laten installeren die aan de verplichting voldoet dat afname en invoeding apart kunnen worden gemeten.

Energie-Nederland: consequenties lastig in te schatten
De energiebedrijven wacht minstens een even lastige klus, want zij moeten onder meer hun facturatiesystemen op orde brengen.

De koepel van energiebedrijven, Energie-Nederland, laat de redactie van Solar Magazine weten dat de gevolgen van het naar alle waarschijnlijk controversieel verklaren van het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling nog niet te overzien zijn. ‘Wat de consequenties zijn kunnen we niet exact inschatten. Voor de energiesector is het van belang dat we voor januari 2022 de uiteindelijke goedgekeurde wetstekst hebben. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de aanpassingen voor de facturering tijdig zijn gedaan.’

Lange formatie vormt risico
Daarmee is het duidelijk dat de verkiezingsuitslag en de formatietijd uiteindelijk zullen gaan bepalen of de afbouw van de salderingsregeling überhaupt wel per 1 januari 2023 kan starten.

De formatie van kabinet Rutte III duurde 225 dagen. Kabinet Rutte I en II wisten de formatie weliswaar eerder af te ronden – binnen respectievelijk 127 en 25 dagen – maar toch is het de vraag of er genoeg tijd is om het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling tijdig door de Eerste Kamer en Tweede Kamer te laten behandelen.

Holland Solar teleurgesteld
Amelie Veenstra, directeur beleid bij branchevereniging Holland Solar laat weten teleurgesteld te zijn. ‘We hebben de afgelopen jaren met alle stakeholders ongekend hard gewerkt om te komen tot het best denkbare compromis waarbij de salderingsregeling op een acceptabele en voorspelbare manier afgebouwd wordt. Dat dit dossier vrijwel zeker – met alle risico’s van dien – over de verkiezingen heen wordt getild, is ontzettend jammer. Wij zijn nog altijd voorstander van het wetsvoorstel en hopen dan de “nieuwe” Tweede Kamer het straks alsnog aanneemt. Voor de zonne-energiemarkt is het belangrijk om zo snel mogelijkheid duidelijkheid te krijgen.’

*Niet op de Kameragenda tot er een nieuw kabinet is aangetreden

Alle rechten voorbehouden: Solar Magazine, Edwin van Gastel

Als consumenten bij de netbeheerder een aanvraag indienen om hun gasaansluiting te laten verwijderen, hoeven zij niet meer te betalen voor de afsluiting van het gas. Wel is het indienen van een verzoek noodzaak.
Afgelopen najaar concludeerde toenmalig minister Wiebes dat het niet mogelijk was om op korte termijn de onduidelijkheid over de verwijderkosten volledig weg te nemen. Om alsnog duidelijkheid te creëren, stuurde minister Wiebes begin december de aangepaste regeling ‘inzake tariefstructuren en voorwaarden gas’ naar de Tweede Kamer.

Resterende onduidelijkheid
Waar dat vooral duidelijkheid moest creëren over de verwijderkosten van gasaansluitingen trok Netbeheer Nederland onlangs aan de bel dat de wijziging van de regeling tot nieuwe onduidelijkheid kan leiden.

Wiebes’ opvolger, minister Van ’t Wout, wil de resterende onduidelijkheid nu volledig wegnemen. ‘Het beoogde effect van de regeling is dat iedereen in Nederland die geen gebruik meer wil maken van zijn of haar gasaansluiting, deze gasaansluiting kan laten verwijderen zonder kosten’, schrijft Van ’t Wout aan de Tweede Kamer. ‘Dit geldt voor kleinverbruikers, in de praktijk alle huishoudens en het merendeel van het mkb. De regeling heeft tot gevolg dat iedereen die verzoekt om verwijdering van de gasaansluiting, hier geen rekening voor krijgt. De gasaansluiting wordt veilig verwijderd door de netbeheerder en de kosten kan de netbeheerder via zijn tarieven vergoed krijgen.’

Verzoek tot verwijderen
Om de gasaansluiting kosteloos te laten verwijderen, is het volgens de minister noodzakelijk dat degene die van het gas afgaat een verzoek doet om de gasaansluiting te laten verwijderen. Het is de bedoeling dat in alle situaties afnemers op een zeer laagdrempelige manier een verzoek tot kosteloze verwijdering kunnen doen. Afnemers kunnen dus in alle gevallen met een verzoek zonder kosten van het gasnet af.

Voor situaties waarin er geen verzoek gedaan wordt, stelt de minister echter dat hij geen juridische basis heeft om de aansluiting kosteloos te laten verwijderen. ‘In de praktijk hoeft dit geen probleem te zijn, omdat een verzoek heel laagdrempelig kan worden vormgegeven en het in het belang van zowel de afnemer als de netbeheerder is dat een verzoek tot stand komt. Indien er in eerste instantie geen verzoek tot verwijdering komt, kan de netbeheerder zelf aangeven dat verwijdering om veiligheidsredenen nodig is. Ook na dit bericht van de netbeheerder kan een afnemer op een laagdrempelige manier een verzoek doen tot kosteloze verwijdering. Ook in dat geval zijn er geen kosten aan verbonden voor de afnemer.’

Standpunt ACM
In de situatie dat er desondanks geen verzoek is en de netbeheerder uit het oogpunt van veiligheid verplicht is om de gasaansluiting te verwijderen, zal de netbeheerder kosten maken. Het oordeel over wat er in deze situatie met de kosten gebeurt, ligt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

‘De ACM heeft daar op dit moment nog geen standpunt over ingenomen’, duidt Van ’t Wout. ‘Wanneer er wel een standpunt van de ACM is, zal ik met de ACM en netbeheerders in gesprek gaan over de consequenties van dat standpunt. Het gaat daarbij naar verwachting om een beperkt aantal gevallen gedurende een beperkte termijn.’

Alle rechten voorbehouden: Solar Magazine, Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas

Lees hier de brief van Minister van ’t Wout

Niets zo veranderlijk als het weer. Waar het begin februari -16 was, werd het een week later +16. Dat bewijst eens te meer hoe belangrijk een behaaglijke temperatuur in huis is. Maar is die bij jou wel zo constant? Of tocht het toch nog ergens?

Een warmtescan kan dan uitsluitsel bieden. Met de resultaten van de scan kun je direct effectieve maatregelen treffen en op je afrekening besparen. Inwoners van Loon opgelet: voor hen kan dat nu tijdelijk gratis bij Energiecoöperatie duurzaam Assen.

Wees er snel bij!
Zo’n scan vindt altijd in de koude periode plaats. Hoe hoger het temperatuurverschil tussen binnen en buiten, des te effectiever de beeldvorming. Zorg er dus wel voor dat je de scan voor het einde van de winter inplant.
Goed om te weten: het consult betreft alleen een advies. Er wordt je niets verkocht en je bent tot niets verplicht.

Kom naar de online informatie avond
Op dinsdag 9 maart om 19:30 wordt een online informatieavond georganiseerd. Om je op geven of om verder te lezen ga je naar de website van de Energie Coöperatie Assen.

ecduurzaamassen.nl/loon | 0592 – 20 00 21 | [email protected]

Gisteravond hebben de laatste 11 deelnemers de opleiding tot Drentse Energiecoach afgerond. In de periode september 2020 tot en met januari 2021 zijn er maar liefst 49 nieuwe Energiecoaches opgeleid. Op vrijwillige basis gaan de Energiecoaches gratis energiescans uitvoeren voor particuliere woningeigenaren in Drenthe. De opleiding werd georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Drenthe als uitvoeringspartner van het Drents Energieloket en de opleiding werd gegeven door ZuinigWonen en de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Nu kan ik mensen wél op andere gedachten brengen

Eén van de opgeleide Drentse Energiecoaches is Oscar Otto. Oscar: “Ik ben al jaren geïnteresseerd in de energietransitie. Zelf heb ik al veel gedaan maar ik wil graag ook andere bewegen om iets te doen. Daarom besloot ik deze cursus te volgen”. Oscar heeft zijn huis verbouwd en isolledig van het aardgas af. Zelfs zijn vervoer is elektrisch. Hij vertelt: “Vaak hoor je in gesprekken met anderen de argumenten om niet met energie aan de slag te gaan. Maar zo kom je niet verder met elkaar. Dankzij deze cursus heb ik veel technische en praktische kennis opgedaan en kan ik mensen wél op andere gedachten brengen.” Tijdens de cursus kwamen veel onderwerpen aan bod zoals bewustwording, inzicht geven in energieverbruik, in de bouwkundige schil van de woning (denk aan gevels, vloer, dak en ramen), installaties in de woning en energiegedrag (zoals het gebruik van verwarming, warm water, verlichting en apparaten).
En hoe nu verder? Oscar vervolgd: “Ik heb in mijn omgeving veel verteld over de opleiding. Veel van mijn familie en vrienden hebben al gevraagd of ik eens langs kan komen. Zij zullen het weer verder vertellen en zo breid je de kring als het ware als een olievlek uit.”

Ook geïnteresseerd in een afspraak met een Drentse Energiecoach?

De Drentse Energiecoaches helpen inwoners van Drenthe met een gratis verkennende energiescan om energie en geld te besparen. Inwoners die informatie en tips willen over vermindering van het energieverbruik en verlaging van de energierekening, kunnen een beroep op hen doen. In verband met de huidige Corona maatregelen kunnen de Energiecoaches nu niet langskomen om de energiescan direct uit te voeren. Woningeigenaren die alvast interesse hebben in een telefonisch of online gesprek met een Energiecoach kunnen zich aanmelden via [email protected] Een Energiecoach uit de eigen gemeente neemt daarna contact op. Op een later moment kan dan altijd een energiescan aan huis uitgevoerd worden. Of kijk voor meer informatie over de Drentse Energiecoach op de site.

De Drentse Energiecoach aan huis is een initiatief van Natuur en Milieufederatie Drenthe in samenwerking met het Drents Energieloket. De opleiding voor de Drentse Energiecoaches is mogelijk gemaakt door de landelijke Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) en de Provincie Drenthe.

Eigenaren van een woning met een asbestdak in Drenthe kunnen vanaf 15 januari 2021 gebruik maken van een nieuwe regeling. De zogeheten ‘Asbestdakenregeling Drenthe’ is een subsidie in de vorm van een lening met een lage rente.  In de nieuwe regeling is het mogelijk om een deel van de lening in te zetten voor de aanschaf van zonnepanelen.

 

Via deze regeling kunnen eigenaren van een woning met een asbestdak de sanering tegen lage kosten combineren met het verstevigen van de dakconstructie en het plaatsen van zonnepanelen. De materialen en werkzaamheden voor het aanbrengen van zonnepanelen mogen maximaal 50% bedragen van de totale sanerings- en vervangingskosten. Om plaatsing van zonnepalen mogelijk te maken wordt het maximale leenbedrag ten opzichte van de oude regeling verhoogd van € 60.000 naar € 100.000.

De regeling biedt particulieren, die vanwege hun inkomen niet in aanmerking komen voor de reguliere asbestdakenregeling, ook de mogelijkheid om een lening af te sluiten via de zogeheten maatwerklening. Daarnaast is er de verzilverlening. Deze lening wordt verstrekt op basis van de overwaarde van de woning.

 

Aanvragen

Meer informatie over de Asbestdakenregeling Drenthe en hoe eigenaren een aanvraag in kunnen dienen is te vinden via de website van het SNN www.snn.nl/particulier/asbestregeling-drenthe
Aanvragen kunnen vanaf 15 januari 2021 worden ingediend. De regeling loopt tot 1 januari 2029.

Bron: Provincie Drenthe

Ben je van plan je woning binnenkort (beter) te isoleren? Als je dat goed aanpakt kun je een flinke subsidie krijgen met de ISDE-regeling. ISDE staat voor Investeringssubsidie duurzame energie. Om gebruik te maken van de regeling moet je binnen een jaar 2 delen van je huis isoleren: dak, buitenmuren, vloer of ramen. Je mag ook één isolatiemaatregel combineren met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. Deze regeling is ingegaan op 1 januari 2021 en vervangt de oude SEEH-regeling.  

Er zijn 2 mogelijkheden om de isolatiesubsidie te krijgen:

 • Je neemt 2 isolatiemaatregelen. Je laat bijvoorbeeld de spouwmuur én de vloer isoleren. Met de subsidie verdien je de kosten van deze maatregelen in 3 jaar terug.
 • Je combineert 1 isolatiemaatregel met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet. Je laat bijvoorbeeld de vloer isoleren én neemt een hybride warmtepomp.

Je mag in 2021 ook nog subsidie aanvragen voor maatregelen die je in 2020 hebt genomen. Dat moet je wel binnen een jaar na uitvoering en betaling van de eerste maatregel doen. Lees hierna meer over de voorwaarden.

 

Wat is het verschil met de oude SEEH-regeling?

Een belangrijk verschil is dat je voor de SEEH-subsidie altijd 2 isolatiemaatregelen moest nemen, terwijl je voor de ISDE-subsidie een isolatiemaatregel ook mag combineren met een warmtemaatregel (dat is een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet).

Verder kan je vanuit de ISDE geen subsidie meer krijgen voor extra maatregelen (bijvoorbeeld een zuinige ventilatie-unit of een slimme thermostaat) of voor een maatwerkadvies. Ook de bonus voor het Zeer energiezuinig pakket (ZEP) is vervallen. Deze subsidies stonden wel in de SEEH.

Je kan nog wel subsidie aanvragen voor een isolerende voordeur of achterdeur, maar dan als onderdeel van de subsidie voor isolatieglas.

Verder kon je tussen 1 juni en 31 december 2020 tijdelijk een hoger subsidiebedrag krijgen, namelijk 30 procent van de kosten in plaats van 20 procent. Deze verhoging geldt in 2021 niet meer. Voor elke aanvraag die je in 2021 doet, geldt het subsidiebedrag van 2021 (ook al heb je de isolatiemaatregel in 2020 genomen).

 

Meer informatie?

Weten hoeveel subsidie je kunt ontvangen, wat de voorwaarden zijn, en welke maatregelen er precies onder de regeling vallen? Neem dan een kijkje op deze pagina. Daar staat alles overzichtelijk onder elkaar.
Voor VvE’s is er een aparte isolatieregeling. Je kunt de subsidie aanvragen op de website van Rijksdienst voor ondernemend Nederlandl (RVO).

Bron: Milieu Centraal 

Wanneer je een warmtepomp laat plaatsen in je woning heb je de gasaansluiting niet meer nodig. Deze aansluiting wordt dan, vanwege veiligheidseisen verwijderd door een monteur. Een tijdje later valt er een rekening van zo’n €700 tot €800 euro op de mat. Maar er is goed nieuws: het laten verwijderen van de gasaansluiting in een woning wordt tijdelijk gratis! Nadat eerder dit jaar het tarief al werd gehalveerd hoeft men de komende tijd niets te betalen voor het afsluiten. Dat maakte minister Wiebes eind november bekend. 

Afsluitboete

Gasverlaters ervaren deze kosten als een klap in het gezicht. De overheid wil woningen gasloos maken en wie dat doet door in een prijzige warmtepomp te investeren, krijgt een afsluitboete. Diverse gasverlaters deden hun beklag in het consumentenprogramma Kassa. Deze onvrede leidde ertoe dat GroenLinks een motie indiende om de kosten te delen: 50% voor de huiseigenaar en 50% voor de netbeheerder. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. De 50/50-verdeling ging in oktober in.

Warmtepomp

Dat de overheid nu overgaat tot het volledig schrappen van de verwijderingsbijdrage heeft te maken met een recente rechterlijke uitspraak. Netbeheerder Rendo had volgens de rechter onterecht de kosten voor het verwijderen in rekening gebracht bij Stefan Boersma uit Meppel. Hij had een warmtepomp laten plaatsen en wilde van het gas af. Boersma zegde het gascontract met zijn energieleverancier op. Vervolgens kwamen monteurs van netbeheerder Rendo langs en demonteerden de gasleiding. Voor deze verplichte loskoppeling stuurde Rendo een rekening van meer dan 700 euro.

Gratis

Volgens Boersma was dit onterecht. Hij had alleen het contract met zijn gasleverancier verbroken. Hij had geen algemene voorwaarden ontvangen waarin stond dat bij opzegging de kosten voor het verwijderen van de gasafsluiting voor de consument zijn. Rendo daagde Boersma voor de rechter. Met behulp van een crowfundingactie op technologiewebsite Tweakers werd een advocaat in armen genomen. De rechtbank stelde de netbeheerder in het ongelijk. Omdat de uitspraak mogelijk gunstig is voor andere gasverlaters die algemene voorwaarden niet of te laat hebben ontvangen, heeft minister Eric Wiebes besloten om de gasboete helemaal te schrappen, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Aansluittarief omhoog

Wiebes verwacht dat uiterlijk maart 2021 het verwijderen van de gasaansluiting gratis wordt. Voor de gasblijvers is het verdwijnen van de gasboete een hard gelag. De kosten komen niet op het bordje van Den Haag terecht, maar moeten door de netbeheerders in eigen klantenkring worden verhaald door het aansluittarief te verhogen, schrijft Wiebes. “Op deze manier wordt geregeld dat de netbeheerders een redelijke vergoeding krijgen voor de werkzaamheden die zij moeten uitvoeren.” Netbeheerders waren juist om die reden tegen het schrappen van de verwijderingsbijdrage, bleek uit een reportage in Kassa. Ze vinden het oneerlijk dat de huidige klanten de rekening voor gasverlaters moeten betalen.

Tijdelijke regeling

Minister Wiebes benadrukt dat het om een tijdelijke regeling gaat en dat door het beperkte aantal gasverlaters de impact op de overige klanten gering is. Wel ziet hij problemen ontstaan als grote aantallen woningen van het gas af gaan. “Bij het opstellen van de nieuwe Energiewet en daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen zal met het oog op de energietransitie opnieuw worden gekeken naar de verdeling van kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen.”

Geschillencommissie

Wie eerder het gas liet afsluiten en het hoge tarief betaalde, vist achter het net. Dat is zuur voor warmtepompeigenaren die al wel hun gasaansluiting lieten opdoeken. Wie niet voor de ‘Tweakers-route’ heeft gekozen, kan de kosten niet meer verhalen op de netbeheerder. Dat werd onlangs duidelijk uit een bindende uitspraak van de geschillencommissie. Die concludeerde dat wie wel de algemene voorwaarden tijdig ontving, terecht de afsluitkosten moet betalen. De klager wilde dat de netbeheerder alleen de gasmeter verwijderde en niet de aansluiting helemaal ophief. De geschillencommissie oordeelt dat door het alleen weghalen van de gasmeter een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Uitrol warmtenetten

Het verdwijnen van de gasboete heeft mogelijk positieve gevolgen voor sommige moeizame vangaslos-projecten. In Amersfoort bijvoorbeeld kampt de gemeente bij de mogelijke aanleg van een warmtenet in de wijk Schothorst-Zuid met een tekort van 5 miljoen euro. Nu de verwijderingskosten verdwijnen komt er 1 miljoen vrij, blijkt uit een rekensom van de gemeente waar het Algemeen Dagblad over bericht. Ondanks die meevaller houdt Amersfoort rekening met het schrappen van het vangaslos-project, ook vanwege weerstand van bewoners tegen een tijdelijke biomassacentrale in afwachting van geothermie-boringen.

Bron: Vakblad Warmtepompen
Tekst: Richard Mooi

Assenaren kunnen de komende twee jaar subsidie krijgen van de gemeente voor een regenton, de aanleg van een groen dak, of het afkoppelen van de afvoer van regenwater naar het riool. Assen hoopt hiermee een duurzamer en gezonder leefklimaat te bevorderen. 

Bij de aanschaf van een regenton krijgt de burger 20 euro op de aanschafprijs. Dat bedrag geldt ook per vierkante meter aangebracht groen dak. Het maximum ligt hierbij op 500 vierkante meter.

Afkoppelen regenwater

De gemeente geeft verder een subsidie voor het afkoppelen van regenwater. Voor de eerste 150 vierkante meter is de bijdrage 2,67 euro per vierkante meter. Onder afkoppelen wordt ondermeer verstaan: het verwijderen van verharding, het verplaatsen van de regenwaterafvoer naar het grondwatersysteem, of van een gemengd riool naar een speciaal hemelwaterriool. Regenwater wordt dan niet langer rechtstreeks afgevoerd via het riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Geen wateroverlast en hittestress

Het opvangen van hemelwater in een regenton zorgt ervoor dat er minder drinkwater nodig is voor de tuin. Met een groen dak wordt het zomers koeler in huis en is er minder hittestress. Het afkoppelen van regenwater zorgt ervoor dat het water in het watersysteem wordt vastgehouden, om zo wateroverlast bij hevige regenbuien, hittestress en droogte in de stad te verminderen.

Zuiniger met drinkwater

Voor de subsidieregelingen heeft Assen 450.000 euro beschikbaar gesteld. Dat geld komt uit het Rioleringsfonds. Doel van deze regelingen is om bewoners te stimuleren zuiniger met drinkwater om te gaan. Zo is speciaal opgevangen regenwater een prima alternatief voor het besproeien van de tuin.

Volgens Assen hebben andere gemeenten al goede ervaringen met dit soort regelingen. Ze blijken een goed middel om duurzaam watergebruik te bevorderen. Inwoners van Assen die een subsidie willen, kunnen zich vanaf 1 maart volgend jaar inschrijven. De regelingen hebben een looptijd van twee jaar. In 2023 zullen de drie regelingen worden geëvalueerd.

Op de website van de gemeente Assen vind je meer informatie over de regeling.

Bron: RTV Drenthe

Helaas. Ondanks de lockdown blijft de uitstoot van CO­2 stijgen. Dat maakte de World Meteorological Organisation (WMO) bekend. Verschillende instanties hadden verwacht dat de pandemie een flinke daling in de CO­2 als gevolg zou hebben, maar dit blijkt tot nu toe niet het geval. 

Veel vervuilende stoffen en broeikasgassen zijn wel tijdelijk verminderd, maar de impact op de CO­2-concentraties is in feite niet groter dan de normale schommelingen.

Stijging zet door

De concentratie van kooldioxide kende in 2019 opnieuw een groeispurt en het jaarlijkse wereldwijde gemiddelde overschreed de aanzienlijke drempel van 410 ppm (deeltjes per miljoen), volgens het WMO Greenhouse Gas Bulletin. De stijging zette zich door in 2020. Sinds 1990 is er een toename van 45% in het totale opwarmingseffect op het klimaat door langlevende broeikasgassen. Daarvan is CO­2 goed voor vier vijfde.

“Koolstofdioxide blijft eeuwenlang in de atmosfeer en nog langer in de oceaan. De laatste keer dat de aarde een vergelijkbare concentratie CO­2 ervoer, was 3-5 miljoen jaar geleden, toen de temperatuur 2-3 ° C warmer was en de zeespiegel 10-20 meter hoger was dan nu. Maar er waren geen 7,7 miljard inwoners ”, zegt WMO-secretaris-generaal professor Petteri Taalas.

“We hebben de wereldwijde drempel van 400 deeltjes per miljoen overschreden in 2015. En slechts vier jaar later overschreden we 410 ppm. Een dergelijke stijging is nog nooit in de geschiedenis van onze archieven gezien. De lockdown-gerelateerde daling van de uitstoot is slechts een kleine dip in de lange termijn grafiek. We hebben een aanhoudende afvlakking van de curve nodig, ”zei professor Taalas.

Trends voor 2020

Het Global Carbon Project schatte dat tijdens de meest intensieve periode van de lockdowns de dagelijkse CO­2-uitstoot wereldwijd met wel 17% verminderd kan zijn.

Voorlopige schattingen wijzen op een vermindering van de jaarlijkse wereldwijde emissie tussen 4,2% en 7,5%. Maar een emissiereductie op deze schaal zal er niet voor zorgen dat de atmosferische CO­2 daalt. CO­2 zal blijven stijgen, zij het in een iets lager tempo (0,08-0,23 ppm per jaar lager). Dit valt ruim binnen de 1 ppm natuurlijke jaarlijkse variatie. Dit betekent dat de impact van de COVID-19 lockdowns op korte termijn niet te onderscheiden is van natuurlijke variatie, aldus het Bulletin.

Bron: Duurzaamnieuws

Winnaar publieksprijs Duurzaamste huis van Nederland 2020 is Miriam van Dijk uit Paterswolde! De woning van Miriam van Dijk uit Paterswolde is door het publiek gekozen als ‘Duurzaamste huis van Nederland 2020’! Bij de bouw was het voor haar heel belangrijk om het huis zo simpel, maar duurzaam mogelijk te maken.

De vrijstaande woning van Miriam van Dijk uit Paterswolde, Gemeente Tynaarlo is door het publiek als winnaar gekozen in de verkiezing van het ‘Duurzaamste Huis van Nederland’. Bij de bouw was het voor haar belangrijk om het huis zo simpel, maar duurzaam mogelijk te maken: “Wat je niet hebt, hoef je namelijk ook niet te verwarmen en te onderhouden”, aldus Miriam. In de deelnemende provincies Provincie Drenthe, Provincie Fryslân, Provincie Gelderland en Provincie Zeeland kon het publiek stemmen op haar favoriet. De vier provinciewinnaars namen het vervolgens tegen elkaar op in de landelijke publieksverkiezing.

Bekijk hier de video van de publiekswinnaar verkiezing Duurzaamste Huis van Nederland:

Meer informatie over de verkiezing en de winnaars is te vinden op www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezing.

 

Begin deze maand hebben in totaal 18 deelnemers de opleiding tot Drentse Energiecoach afgerond. Het gaat om tien inwoners uit de gemeente Noordenveld en acht inwoners uit de gemeente Aa & Hunze. Even was het spannend of de opleiding kon worden voltooid maar door een snelle aanpassing kon de opleiding online worden voortgezet.  

Drentse energiecoaches helpen inwoners om energie en geld te besparen
De energiecoaches helpen inwoners van Drenthe met een (online) huisbezoek om energie en geld besparen. Inwoners die advies willen over vermindering van het energieverbruik en verlaging van de energierekening, kunnen een beroep doen op de energiecoaches. Zij kunnen gratis gebruik maken van een energiecoach. De coach geeft tijdens een (online) huisbezoek informatie en tips en voeren een gratis energiescan uit.

Energiecoaches Aa & Hunze
Zowel woningeigenaren als huurders kunnen zich aanmelden voor een afspraak met een van de 13 coaches die klaar staan voor de inwoners van Aa & Hunze via [email protected] of [email protected] De energiecoach neemt daarna contact op voor het plannen van een (online) huisbezoek.

Nog meer nieuwe energiecoaches
Deze maand starten er nog twee opleidingsgroepen met de inmiddels volledige online cursus tot Drentse Energiecoach aan huis. Aan deze opleiding doen inwoners uit maar liefst acht verschillende gemeenten mee. Meer weten over de Drentse Energiecoach? Kijk voor meer informatie op: Drentsenergieloket.nl/energiecoach/.

Het project met energiecoaches in Aa en Hunze loopt in eerste instantie door tot 2022, en wordt mede mogelijk gemaakt door Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe, Provincie Drenthe, het Drents Energieloket en maatschappelijke partners van de gemeente.

Steeds meer mensen kiezen voor een duurzame hypotheek. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs verschillende geldverstrekkers. Het aandeel duurzame hypotheken, waarbij klanten een rentekorting krijgen als ze een goed energielabel hebben, neemt bij al die geldverstrekkers toe.

Met duurzame hypotheken proberen geldverstrekkers het aantrekkelijker te maken om een duurzame woning te kopen of om energiebesparende maatregelen te treffen. Met een hoger energielabel krijgen klanten vaak korting op hun hypotheekrente, wat ze gemakkelijk duizenden euro’s kan besparen.

Rabobank heeft sinds maart 2019 zo’n duurzame hypotheek. Klanten met een duurzame woning krijgen een rentekorting van 0,10 procent. “Eind oktober vorig jaar hadden 7.867 mensen deze hypotheek bij ons afgesloten, eind oktober dit jaar waren dat er al 34.297”, zegt woordvoerder van Rabobank Eric Lagerwey. ABN AMRO, Obvion en Nationale-Nederlanden (NN) zien ook een toename maar noemen geen cijfers.

Duurzame hypotheek wordt bekender

Lagerwey denkt dat de grote stijging vooral te danken is aan hypotheekadviseurs, die de optie van een duurzame hypotheek steeds vaker meenemen in hypotheekgesprekken. “Daardoor groeit de bekendheid van het product”, zegt de woordvoerder.

Voor de klant is het voordeel van zo’n duurzame hypotheek duidelijk: de maandlasten worden lager. Daarnaast bieden sommige banken nog meer extra’s, zoals gratis adviesgesprekken over het verduurzamen van je huis. Maar op wat voor manier is een geldverstrekker gebaat bij dit type hypotheek?

Banken willen steentje bijdragen

Steeds meer geldverstrekkers willen zo’n groen label aanbieden omdat ze zelf een bijdrage willen leveren aan een duurzamere wereld. Dat zegt Patricia Plass, directeur van Woonnu, het duurzame label van Nationale-Nederlanden. “Financiële instellingen hebben zich gecommitteerd aan het Nederlandse klimaatakkoord en daarmee afgesproken dat ze ook echt wat gaan doen. Door hypotheken te verstrekken speciaal voor duurzame woningen, investeren ze in een groenere economie.”

Daarnaast komt veel investeringsgeld voor hypotheken van nationale en internationale pensioen- en beleggingsfondsen. Die hebben zich ook gecommitteerd aan klimaatdoelen, waardoor ze het belangrijk vinden dat hun geld in duurzame huizen wordt geïnvesteerd.

Zelf denkt Plass dat het aandeel duurzame hypotheken de komende jaren nog verder zal toenemen. “De interesse groeit”, zegt ze. “En dat is logisch, want er is geen andere weg naar de toekomst. We weten wat ons boven het hoofd hangt en wat we daaraan moeten doen. Deze ontwikkeling is onomkeerbaar.”

Bron: NU.nl Tekst door Lisa Boerop

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaat zich inspannen om zonnepanelen op daken van woningen alsnog buiten de ozb-belasting te houden. Die toezegging heeft zij de Tweede Kamer gedaan.

Ambtenaren van het ministerie van Financiën raadden het kabinet afgelopen mei af om een verduurzamingsvrijstelling voor onder meer zonnepanelen in te voeren voor de onroerendezaakbelasting (ozb).

Sympathie

De ambtenaren brachten dit advies uit naar aanleiding van een motie van VVD-Kamerlid Helma Lodders en D66-Kamerlid Steven van Weyenburg. Die motie om zonnepanelen standaard buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de ozb-belasting werd al in oktober 2018 aangenomen. De motie kwam door de Tweede Kamer met 128 stemmen voor en slechts 22 stemmen tegen; afkomstig van de PVV (20) en het Forum voor Democratie (2). Toenmalig staatssecretaris van Financiën Menno Snel zegde de Tweede Kamer in juni 2019 toe te gaan kijken naar de mogelijkheden om zonnepanelen buiten de onroerendezaakbelasting te houden.

Minister Ollongren meldt nu nog altijd sympathie te hebben voor de motie en er volop mee bezig te zijn. ‘De motie riep op om zonnepanelen vrij te stellen van ozb en om nader onderzoek te doen naar hoe ontmoediging van verduurzaming door hogere lokale belastingen in de toekomst kan worden voorkomen. Dat is natuurlijk belangrijk. Ik ben ook volop bezig met de gebouwde omgeving en de verduurzaming daarvan.’

Volop de aandacht

‘We hebben naar aanleiding van de motie in het traject Bouwstenen voor een beter belastingstelsel in het rapport Herziening gemeentelijk belastinggebied aandacht voor de invoering en effecten van een vrijstelling van ozb voor zonnepanelen, of breder voor duurzaamheidsmaatregelen’, stelt de minister. ‘We hebben in navolging van die verkenning gezegd dat we ook nog moeten kijken of het kan. Het is dus buitengewoon lastig, maar we gaan toch nog een politiek bestuurlijk traject in om te kijken of het kan. Het is ons streven om de Tweede Kamer daarover als het enigszins kan voor het eind van dit jaar te informeren. We zijn ons zeer bewust van de motie en de urgentie die mevrouw Lodders uitstraalt in verband met de uitvoering van deze motie. Ik kan eigenlijk nog niet verder vooruitlopen op de inhoud, maar het heeft volop de aandacht.’

Per gemeente

Op dit moment is een gemeente vrij om ervoor te kiezen de zonnepanelen wel of niet mee te nemen in de OZB belasting. Een aantal gemeenten heeft er al voor gekozen de zonnepanelen niet mee te nemen in de OZB. Wilt u weten of uw gemeente zonnepanelen meeneemt in de OZB? Neem dan contact op met uw gemeente.

Bron: Solar Magazine  Tekst door: Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas

Afbeelding: Netherlands Embassy, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Om inwoners op weg te helpen met energiebesparing nodigt Buurkracht samen met de gemeente Meppel buurtgenoten uit om samen een online EnergyParty te organiseren. Een gezellige en veilige manier om samen met buren vanachter je laptop energiebespaartips en ervaring te delen. Deelnemers vinden zo de weg naar een lagere energierekening, met behulp van kleine acties als deurdrangers of tochtstrips en grote acties als zonnepanelen of isolatie.

Persoonlijke uitnodiging
In november krijgen 2.500 inwoners een brief met een uitnodiging van Buurkracht om een EnergyParty te organiseren. Geen uitnodiging ontvangen, en toch meedoen? Opgeven kan gewoon via buurkracht.nl/energyparty.

Energieadvies op maat
Mensen die zich opgeven, nodigen buurtgenoten uit om mee te doen aan de digitale EnergyParty. Een gespreksleider begeleidt de avond en geeft ook informatie en tips. Na afloop heeft iedereen een persoonlijk actieplan voor energiebesparing. Iedere deelnemer krijgt een ledlamp.

Kracht van buren
Energiebesparing samen met buren is makkelijker en voordeliger. Buurtgenoten bedingen samen vaak korting op offertes, doordat ze met meerdere huishoudens tegelijk aan de slag gaan.

Informatie & aanmelden: buurkracht.nl/energyparty.

Stel: je wilt je gehele woning verduurzamen? Hoe pak je dat dan aan? Welke maatregelen neem je en hoe voer je dat allemaal zelf uit of laat je dat doen?

Alfred Middelkamp kocht in juli 2020 een woning met energielabel G. De komende tijd kun je thuis volgen hoe Alfred aan de slag gaat om zijn huis energiezuiniger te maken. De eerste twee video’s staan inmiddels online! Na de eerste video waarin Alfred zich voorstelt, kun je vanaf vandaag zien hoe hij aan de slag gaat met het plaatsen van tochtstrips, een energieverbruiksmanager en dakisolatie. Bekijk het filmpje hier!

Nieuwsgierig geworden? Lees hier verder.

Alle woningen in Nederland zijn voorzien van een energielabel. Dit label geeft inzicht in de energieprestaties van het huis. Maar vanaf 1 januari 2021 veranderen deze labels. Het huidige label wordt dan vervangen door een uitgebreider exemplaar in navolging van Europese regelgeving.  

De huidige energielabels zoals we die nu kennen gaan van A tot en met G, waarbij A het meest energiezuinig is en label G veel verbetermogelijkheden kent. Vanaf 1 januari 2021 wordt het label voor je woning bepaald op basis van het primair fossiel energiegebruik. Dit is de hoeveelheid fossiele energie die wordt verbruikt voor warm water, verwarming, ventilatie en koeling.

De labels waar nu nog mee wordt gewerkt, zijn in 2015 in het leven geroepen, en worden gezien als ‘voorlopige labels’, gebaseerd op gegevens uit het Kadaster. Het nieuwe, definitieve energielabel kan beter of slechter uitpakken en wordt niet meer bepaald op basis van het kadaster. Het nieuwe label wordt vastgesteld door een erkend deskundige die op afstand de kenmerken controleert.

Gunstig energielabel belangrijk bij (ver)koop van woning

Een verkoper van een woning is verplicht een definitief energielabel aan te vragen. Volgens de regels hoeft het label pas overhandigd te worden bij de notaris. Een potentiële koper wil vaak echter vroegtijdig inzicht hebben in het energieverbruik van de woning.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) adviseert kopers daarom niet te wachten tot de verkoper een definitief energielabel aanlevert, maar al eerder navraag te doen. Het energielabel heeft immers ook effect op de woningwaarde.

Een NVM-makelaar kan je helpen na te gaan of er op jouw adres al een definitief energielabel aanwezig is. Hij kan je ook ondersteunen bij de aanvraag van een (definitief) energielabel of helpen om het energielabel door verduurzaming of verbouwing te verbeteren.

Dit verandert er per 1 januari 2021

Vanaf 1 januari 2021 verandert de manier waarop het energielabel wordt bepaald. Het huidige label verdwijnt en hier komt een uitgebreider energielabel voor in de plaats. Het nieuwe label wordt vastgesteld met de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800, gebaseerd op Europese CEN-normen.

Momenteel kan je als woningeigenaar online een aantal woningkenmerken doorgeven en wordt het energielabel op afstand vastgesteld. Vanaf januari kan een energielabel alleen nog aangevraagd worden door een gediplomeerd adviseur die voor een gecertificeerd bedrijf werkt.

De adviseur komt langs en neemt in één à twee uur de kenmerken van de woning op. Denk aan afmetingen en oriëntatie van de woning, en aanwezige isolatie en installaties, zoals cv-ketel en zonnepanelen. Op basis van de kenmerken wordt berekend hoeveel energie de woning verbruikt voor verwarming, warm water, ventilatie en koeling. Dit maakt het nieuwe energielabel nauwkeuriger. Ook kunnen verbetermogelijkheden zo op maat aangeboden worden. Deze aanbevelingen voor verduurzaming zullen ook op het label staan. Verwacht wordt dat een nieuw energielabel ook aanzienlijk duurder zal worden.

Tip: het huidige energielabel kan tot en met 31 december 2020 worden aangevraagd via de reguliere, eenvoudige methode. Een definitief energielabel blijft tien jaar geldig.

De waarde van je woning verhogen

Je energielabel door verduurzaming of verbouwing verbeteren is een van de manieren om de waarde van je woning te verhogen. Verduurzaming van een woning vraagt dan wel om een investering, maar wist je dat ongunstige F- en G-energielabels de verkoopopbrengst van koopwoningen met gemiddeld 15.000 euro verlagen?

Ook duurt het gemiddeld een maand langer voordat deze woningen worden verkocht. Dat concludeerde een groep onderzoekers aan de Universiteit van Tilburg. Je huis verduurzamen blijkt dus ook financieel zeker de moeite waard. Én het vergroot je wooncomfort.

 

Bron: nu.nl

De schoolkring Ansen is door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geselecteerd als proeftuin aardgasvrije wijk. In april heeft gemeente De Wolden samen met Anser energiecoöperatie energieKansen een aanvraag ingediend voor bijna 2,4 miljoen euro voor de tweede ronde proeftuinen.

Wethouder Gerrie Hempen – Prent is blij met de selectie: “Met een proeftuin op basis van groen gas in onze gemeente zetten we een mooie stap richting ons doel om in 2030 100% groen gas in ons gasnetwerk te hebben. De aanvraag die we ingediend hebben in april is gebaseerd op de plannen van de coöperatie. Ik ben heel blij met een coöperatie als energieKansen in onze gemeente. De bijdrage van het Rijk helpt hen de plannen voor het dorp te verwezenlijken. Tegelijkertijd profiteren de inwoners van de schoolkring van de bijdrage, doordat een deel van het geld bedoeld is voor hen, voor de verduurzaming van hun woning.”

Aardgasvrij

Een proeftuin aardgasvrije wijk richt zich op het aardgasvrij maken van een bestaande wijk, een dorp of buurt in 2028. Het aardgasvrij maken van wijken of dorpen is een lastig proces waar geen eenduidige oplossing voor is. In een proeftuin moet daarom geleerd worden hoe belangrijke vraagstukken als betaalbaarheid aangepakt kunnen worden.

EnergieKansen ziet de proeftuinstatus als een enorme steun in de rug om haar plannen voor het dorp te realiseren. Voorzitter Albert Smand: “Het project betekent niet alleen verduurzaming van huizen en gebouwen, zelf opwekken en opslag van energie, maar het gaat ook om lokaal produceren, consumeren en profiteren. De coöperatie energieKansen ziet met de bijdrage van het Rijk een grote kans om de doelen te bereiken om Ansen duurzaam en energie-onafhankelijk te maken en als dorp geld te verdienen aan de energietransitie.”  Volgens energieKansen is de proeftuinstatus een lot uit de loterij en daarmee een unieke kans voor de inwoners van Ansen om met verduurzaming aan de slag te gaan.

Werkgroepen

In de komende periode wordt in meerdere werkgroepen samen met de inwoners van het dorp gewerkt aan een concretisering van de plannen. In 2028 moet het project afgerond zijn. Kijk voor meer informatie over de proeftuin en de projecten daarbinnen op: Energiekansen.nu/proeftuin-aardgasvrije-wijken-2020/.

Afgelopen maand heeft het kabinet besloten een streep te zetten door een belangrijk plan uit het klimaatakkoord. De reden dat het plan wordt geschrapt is omdat het te ingewikkeld en duur blijkt te zijn. Het gaat om de gebouwgebonden financiering, een lening voor het verduurzamen van huizen. Deze lening is echter gekoppeld aan het huis en niet aan de bewoner. Dat brengt volgens het kabinet te veel ingewikkeldheden met zich mee.

Minister Kajsa Ollongren (Wonen) liet dit afgelopen maand weten aan de Tweede Kamer. Het was de bedoeling dat het Burgerlijk Wetboek zou worden veranderd, zodat banken en andere geldverstrekkers een lening zouden kunnen geven die is gekoppeld aan een woning, en niet aan een persoon. Daardoor zou het voor een huizenbezitter minder risicovol worden om te investeren in bijvoorbeeld woningisolatie of een warmtepomp.

Omdat veel Nederlanders niet weten hoe lang zij in hun koophuis blijven wonen, durven zij het niet aan om grote investeringen te doen in verduurzaming en daarvoor geld te lenen. Bij ‘gebouwgebonden financiering’ zou zo’n lening bij verkoop van het huis automatisch overgaan op de nieuwe koper. Die zou dan de rente en aflossing moeten doorbetalen.

Rente te hoog

“Uit intensief overleg met kredietverstrekkers is naar voren gekomen dat commerciële kredietverstrekkers naar verwachting niet in staat zullen zijn een product aan te bieden dat voldoende aantrekkelijk is ten opzichte van bestaande financieringsopties voor verduurzaming”, schrijft Ollongren. Ook staan Europese en nationale regels in de weg om een lening in te voeren die niet direct aan een persoon is gekoppeld.

Als banken en andere geldverstrekkers de lening tóch zouden aanbieden, zou de rente waarschijnlijk flink hoger zijn dan bij een normale hypotheek. Daarom heeft het geen zin om het plan op deze manier door te zetten, aldus Ollongren.

Warmtefonds

Het is een nieuwe tegenvaller voor het kabinet bij de uitvoering van de klimaatplannen. Vorige maand waarschuwde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) al dat het voor de meeste huizenbezitters te duur is om hun woning energieneutraal te maken. “Gebouwgebonden financiering gaat tegen een hogere rente dan een hypotheek, omdat het onderpand voor de geldverstrekker ontbreekt”, zei PBL-onderzoeker Frans Schilder toen al. “De investering wordt dan nog moeilijker terug te verdienen.”

Ollongren zet haar zinnen nu op het Nationaal Warmtefonds. Dat overheidsfonds biedt langlopende leningen tegen lage rentes voor woningbezitters die hun huis willen vergroenen. “Ik heb het Nationaal Warmtefonds gevraagd te bezien of en onder welke voorwaarden zij gebouwgebonden financiering kunnen ontwikkelen en aanbieden”, meldt de minister.

Bron: AD

 

De gemeente Hoogeveen krijgt via het Programma Aardgasvrije Wijken een bijdrage van 4,4 miljoen euro om in een deel van de wijk Erflanden aardgas te vervangen door groene waterstof. Dat kan door het bestaande aardgasnetwerk te gebruiken voor het vervoer van waterstof en door de huidige cv-ketels te vervangen door waterstof cv-ketels. Het doel van het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken is om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Wethouder Werner ten Kate is blij met deze toekenning: ‘Met deze bijdrage kunnen we aan de slag in Erflanden, samen met de bewoners en onze samenwerkingspartners, om te komen tot draagvlak en uitvoeringsplannen.’

Betaalbaar voor bewoners
De bijdrage van het Programma Aardgasvrije Wijken is belangrijk om de overgang van aardgas naar waterstof voor bewoners betaalbaar te maken. De ombouw van de woning naar waterstof wordt ermee betaald; bewoners gaan dus niet meer betalen dan zij op dit moment voor aardgas betalen.

Samen verzinnen, samen doen
Het komende jaar gaat de gemeente, samen met de bewoners van Erflanden en de samenwerkingspartners, het plan verder uitwerken onder het motto ‘Samen verzinnen, samen doen’. De verwachting is dat de eerste zes woningen in Erflanden rond de zomer van 2022 aangesloten kunnen worden op het waterstofnet.

Samenwerking 
De gemeente werkt bij de planvorming van de Waterstofwijk Hoogeveen samen met Stad aan het Haringvliet, een dorp in de gemeente op Goeree-Overflakkee. Stad aan het Haringvliet heeft vergelijkbare plannen voor toepassing van waterstof en heeft ook een bijdrage gekregen vanuit het Programma Aardgasvrije Wijken. Ten Kate: ‘Nu kunnen we de kenniswisseling voorzetten en samen zorgdragen voor een twee mooie proeftuinen als bijdrage aan de energietransitie in Nederland.’

Ga voor meer informatie naar de website Waterstofhoogeveen.nl

 

Een comfortabel en energiezuinig huis is extra belangrijk nu mensen meer tijd in huis doorbrengen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Via de Duurzame Huizen Route delen meer dan 1.600 huiseigenaren hun ervaringen met duurzaam wonen. Dit jaar kun je van 7 november tot 15 december in contact komen met deze huiseigenaren. Via een videoverbinding laten huiseigenaren zien hoe zij hun woning duurzamer maakten en gaan zij met de bezoekers in gesprek. Schrijf je in voor een online bezoek via www.duurzamehuizenroute.nl

Vanwege de coronamaatregelen kun je online op bezoek bij een duurzaam huis, door middel van videogesprekken. Dé kans om eens binnen te kijken bij een huis aan de andere kant van Nederland, bijvoorbeeld bij een huis dat lijkt op je eigen woning of met een specifieke maatregel. In de loop van de weken wordt de lijst met bezoekmogelijkheden steeds verder aangevuld. Na inschrijving ontvang je een duidelijke instructie over hoe het videogesprek in zijn werk gaat. Er plek voor 8 bezoekers per video-ontmoeting. Onder de bezoekers en deelnemers wordt elk een bon voor een diner voor twee verloot.

Stel: je wil je gehele woning verduurzamen. Hoe pak je dat dan aan? Welke maatregelen neem je en voer je dat allemaal zelf uit of laat je dat doen? Alfred Middelkamp staat aan het begin van dat avontuur en wij mogen hem volgen. Alfred nodigt iedereen uit om mee te kijken, mee te lezen en inspiratie op te doen.

Zijn woning is op dit moment helemaal niet energiezuinig. Sterker nog, het heeft energielabel G. Alfred gaat daarom aan de slag met allerlei verduurzamingsmaatregelen. Maar hoe pak je dat aan, waar begin je en hoe financier je dat? Alfred staat voor een ambitieus plan en proces dat wel een tijdje gaat duren. Wil je Alfred volgen op zijn verduurzamingsavontuur? In deze video stelt hij zich voor en hier lees je zijn eerste artikel: hoe en waar begin je eigenlijk?

Het duurzaamste huis van Drenthe is bekend en staat in gemeente Tynaarlo. Miriam van Dijk uit Paterswolde kreeg met haar unieke nieuwbouwwoning de meeste stemmen. “Ik ben mijn leven lang milieubewust bezig en ben trots dat het gelukt is nu óók een duurzaam huis te bouwen.” De woning maakt nu ook kans op de landelijke publiekstitel.

Acht duurzame huizen waren de afgelopen twee weken in de race voor de publiekstitel het ‘Duurzaamste Huis van Drenthe’. De huiseigenaren van de acht woningen hebben ieder op hun eigen wijze hun woning stapsgewijs duurzamer gemaakt. Van Dijk koos bewust om haar woning klein te bouwen, heeft een vloer van kurk en grote ramen op het zuiden. “Zodra de zon schijnt is het hier behaaglijk, ook in de winter. Als ik toch bij moet verwarmen, doe ik dat lokaal met een infraroodpaneel.” Het winnen van de verkiezing is een kroon op haar inzet. “Het geeft zo’n gelukkig gevoel dat je zelf kunt bepalen hoe duurzaam je bent. Dat deel ik graag met anderen.”

De huiseigenaar wordt in het zonnetje gezet met een waardecheque van 500 euro en een bos bloemen. Van 1 tot en met 10 november neemt zij het op tegen de winnaars van de provincies Friesland, Gelderland en Zeeland tijdens de landelijke publieksverkiezing. De landelijke publiekswinnaar wordt op 20 november bekend gemaakt samen met de winnaars van de juryprijzen.

Aanstekelijk voorbeeld
De verkiezing is een initiatief van de Nationale Duurzame Huizen Route en wordt mede ondersteund door de deelnemende provincies, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Volksbank. Het doel van de verkiezing is om aanstekelijke voorbeelden in het zonnetje te zetten om daarmee anderen te enthousiasmeren om ook hun woning te verduurzamen.

Maandagavond 21 september was het zover: in Noordenveld vond de eerste van de vijf cursusavonden plaats van de opleiding ‘Drentse Energiecoach aan huis’. Er waren acht enthousiaste en gemotiveerde inwoners van de gemeente Noordenveld aanwezig. De opleiding word georganiseerd door de NMF Drenthe als uitvoeringspartner van het Drents Energieloket, en de opleiding wordt gegeven door ZuinigWonen en de NMF Drenthe. De coaches zullen, op vrijwillige basis, verkennende energiescans doen voor particuliere woningeigenaren in Drenthe.

 

Alle aanwezigen hebben duidelijk affiniteit met energiebesparing. De meeste cursisten zijn aangesloten of betrokken bij de energiecoöperatie Noordseveld, of hebben een connectie met de Energieke Buurten in de gemeente Noordenveld. Ze zien de opleiding als een leuke aanvulling op het vrijwilligerswerk dat zij al doen op energiegebied. Eenmaal opgeleid door tot Drentse Energiecoach krijgen ze de rol van Drentse Besparingsambassadeur en zullen ze gaan werken aan het vergroten van de bewustwording van het energieverbruik bij mensen thuis. Ze geven, rekening houdend met de RIVM richtlijnen, aan de keukentafel voorlichting en informatie over bespaarmogelijkheden en duurzame energieopwekking.

 

Eén van de deelnemers Marc vertelt: “Ik ben al veel bezig met duurzaamheid, maar met deze cursus hoop ik het wat meer te kwantificeren, zodat ik andere mensen kan helpen met de vraag: wat levert het daadwerkelijk op? Natuurlijk speelt besparing op de energierekening een grote rol maar energiebesparing in huis zorgt ook voor een gezonder binnenklimaat en meer wooncomfort.”

 

De opleiding zal dit jaar nog op meerdere plaatsen in Drenthe van start gaan. Wil je meer weten over de Drentse Energiecoach aan huis of wil je graag dat één van 45 al opgeleide Energiecoaches bij je thuis langs komt? Kijk voor meer informatie op: https://drentsenergieloket.nl/maatregelen/energiecoach/.

Lees de inspirerende verhalen van deze inwoners van Drenthe die hun huis hebben verduurzaamd! Zij hebben vaak jarenlang aan hun huis gewerkt, en laten nu trots het resultaat zien. Je kunt van 22 september tot 6 oktober stemmen op één van de huizen, waarna de winnaar van ‘Het Duurzaamste Huis van Drenthe’ bekend wordt gemaakt. Welk huis verdient volgens je deze titel? Bekijk de huizen en stem op je favoriet!

De huiseigenaren doen mee met de verkiezing van het Duurzaamste Huis van Nederland. In de eerste stemronde kan het publiek van 22 september tot 6 oktober stemmen op het duurzaamste huis van de provincie. De winnaar gaat vervolgens door naar de landelijke publieksverkiezing, waarna hij het van 10 tot 17 november opneemt tegen de andere provinciewinnaars. Lees meer over de verkiezing, of breng jouw stem uit: duurzamehuizenroute.nl/verkiezing/stemmen. Provincie Drenthe ondersteunt de verkiezing van het Duurzaamste Huis van Nederland, om duurzame voorbeelden een podium te geven.

Gratis je woning (een stapje) verduurzamen en je energierekening verlagen? Dat kan vanaf 1 september! Er valt namelijk bij alle Drentse woningeigenaren tussen nu en 12 september een bijzondere brief op de mat – als eerste onderdeel van een Drenthe-brede campagne gericht op energiebesparing. De brief bevat een waardebon van €50, bedoeld voor energiebesparende producten. Hiermee kunnen zo’n 18.000 Drentenaren een eerste stap zetten naar energiebesparing.

Hoe werkt de waardebon?

Woningeigenaren kunnen zelf kiezen welke besparingsproducten ze willen kopen om aan te brengen in huis, zoals ledlampen, tochtstrips, radiatorfolie en isolatiemateriaal voor vloeren en daken. De producten kunnen (online) worden aangeschaft bij diverse bouwmarkten. Daarna kan tot €50 worden teruggevraagd met de unieke persoonlijke code uit de brief (en de aankoopbon). Er is in totaal €900.000 beschikbaar, dus voor de waardebonnen geldt “op=op”. Precieze instructies, producten en voorwaarden staan op de website: Haaldewarmteinhuis.nl 

Campagne voor kleine energiebesparende maatregelen

Haal de warmte in huis is een campagne in Drenthe ter uitvoering van de Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Met de RRE zetten gemeenten verschillende producten en acties op om woningeigenaren te stimuleren tot kleine energiebesparende maatregelen in huis. In Drenthe werken de 12 Drentse gemeenten samen aan de RRE en zorgt het Drents Energieloket voor de uitvoering. De campagne start op 1 september en loopt tot en met maart 2021.

Dichterbij een duurzaam Drenthe

“Met de RRE-campagne ligt de focus vanuit het Drents Energieloket op het stimuleren en vergemakkelijken van het verduurzamen van de Drentse huizen,” vertelt Erjen Derks, wethouder gemeente Midden-Drenthe en voorzitter van het Drents Energieloket. “De komende periode worden veel projecten gestart, zoals het verstrekken van de waardebon, het voordelig laten optimaliseren van de CV-ketel, collectieve inkoopacties door gemeenten en de Warmtetour, waarbij het Drents Energieloket in de wijken langs komt voor onafhankelijk energieadvies. Zo kunnen inwoners besparen op hun energierekening en komt een duurzaam Drenthe dichterbij.”

Start van de campagne met leuke acties

De campagne wordt in veel Drentse gemeenten op 1 september gestart met een actie van de wethouder. Zo gaat Gerrie Hempen, wethouder in gemeente De Wolden, standby-killers plaatsen in haar woning, bezoekt een wethouder van de gemeente Emmen een energiecoach en licht wethouder Jaap van der Haar van de gemeente Meppel in een filmpje de campagne toe. Naar de filmpjes.

Om jou gericht verder te helpen invulling te geven aan een of meerdere ambities op het vlak van verduurzaming van sport organiseert Vereniging Sport en Gemeenten een zestal Webinars, waarin experts ingaan op hoe je in de praktijk aan de slag kunt gaan.

We merken allemaal de gevolgen van de klimaatverandering: plotselinge hitte, lange periodes van droogte, plotse zware regenbuien. Om daar wat aan te doen hebben we het klimaatakkoord ondertekend. In heel Nederland nemen we maatregelen. Ook in de sportsector gaan we in versneld tempo verduurzamen. Dat levert behalve veel energie, ook geld én een gezonde sportomgeving op.

De gezamenlijke ambities zijn dan ook:

 • Dat alle sportaccommodaties in 2050 CO2-arm zijn;
 • Dat we gebruik maken van circulaire materialen;
 • Dat er geen gebruik meer gemaakt wordt van gewasbeschermingsmiddelen;
 • Dat de sportomgeving klimaat adaptief is.

Dat klinkt als een hele opgave. Maar door het hele land zijn er al gemeenten en clubs met succes aan de slag met verduurzaming van hun sportvastgoed. Landelijk en provinciaal is er ondersteuning beschikbaar voor verduurzaming. Van financiering en subsidies, monitoring van verduurzaming tot ondersteuning van sportclubs. Daarnaast heeft op 23 januari 2020 de sportsector een belangrijke stap gezet in haar bijdrage aan het klimaatakkoord. De Routekaart Verduurzaming Sport werd getekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders. Hierin staat hoe de sportsector haar ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk zal gaan brengen.

Vereniging Sport en Gemeenten organiseert samen met de partners in deze Routekaart de Duurzaamheidstour. Dit zijn 27 bijeenkomsten voor gemeenten, verenigingsondersteuners en andere professionals die aan de slag gaan met het verduurzamen van sportvastgoed. Om je gericht verder te helpen invulling te geven aan een of meerdere ambities uit de Routekaart Verduurzaming Sportsector organiseert VSG daarnaast een zestal Webinars waarin we samen met (praktijk)experts betrokken bij het thema je hierin verder helpen. Deze Webinars vinden plaats in de 2e helft van 2020 en de 1e helft van 2021.

Data en inhoud webinars

In de Webinars komen de volgende onderwerpen aan bod:

Milieuvriendelijk beheer grassportvelden, 8 september 15:00-16:30 uur, inschrijving geopend!

Zoals bekend is per 1 januari 2020 het verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden ingegaan. Uitzonderingen zijn nog maar twee jaar mogelijk. Om beleidsmakers, beheerders van gemeenten, adviseurs en experts te ondersteunen in deze omschakeling, vindt op 8 september een Webinar plaats over dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomsten staat de vraag ‘Hoe kunt je jouw sportveld chemievrij beheren met behoud van de speelkwaliteit?’ centraal. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal een toelichting geven op de wetgeving rond chemievrij beheer. Verder staan op het programma: een presentatie over pesticidevrij sportgrasbeheer door een expert, en een verhaal uit de gemeentelijke praktijk. Voor meer informatie en om in te schrijven, ga naar: Direct inschrijven

 • De route naar een CO2-arme sport, 8 oktober 15:00-16:30 uur
 • Circulair denken en handelen in de sport, van inkoop tot financiering, 19 november 15:00-16:30 uur
 • Werken aan een klimaat adaptieve sportomgeving, 14 januari 2021 10:00-11:30 uur
 • Voldoen aan zorgplicht binnen de sport, 11 februari 2021 10:00-11:30 uur
 • Van afval naar grondstof binnen de sport, 25 maart 2021 10:00-11:30 uur

De precieze invulling van het programma en mogelijkheid tot deelname wordt per webinar bekend gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt je terecht bij [email protected] of tel. 070 – 373 80 55. Wil je direct aan de slag met verduurzaming? Kijk op www.duurzamesportsector.nl.

De Nationale Duurzame Huizen Route gaat deze zomer weer op zoek naar het Duurzaamste Huis van Nederland. Met de verkiezing wil de organisatie huiseigenaren de welverdiende waardering geven voor hun prestaties op het gebied van duurzaam wonen. Alle huiseigenaren die hun woning hebben verduurzaamd, kunnen deze aanmelden op de website en meedoen met de verkiezing. In provincie Drenthe maken deelnemers naast de juryprijzen ook kans op de publiekstitel ‘Duurzaamste Huis van de provincie’.

Trotse huiseigenaren kunnen zich tot 8 september inschrijven voor de verkiezing via  duurzamehuizenroute.nl/verkiezing. Staat uw woning nog niet op de website? Meld dan eerst uw woning aan als voorbeeld. Een deskundige jury neemt de inschrijvingen vervolgens door en kiest per categorie een winnaar. De prijscategorieën zijn bepaald op basis van bouwjaar en woonoppervlakte. De jurywinnaars worden bekend gemaakt op het feestelijke (online) verkiezingsevent op 20 november 2020.

Maak ook kans op de publieksprijs

De verkiezing wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Volksbank, provincies Drenthe, Friesland, Gelderland en Zeeland. In deze provincies maken deelnemers ook kans op een publieksprijs. Het publiek kan van 29 september tot 13 oktober stemmen op haar favoriete duurzame woning in de provincie. De provinciewinnaars maken vervolgens kans op de landelijke publiekstitel. De uitslag van deze stemronde wordt tegelijk met de jurywinnaars bekend gemaakt op het (online) verkiezingsevent.

De Nationale Duurzame Huizen Route

Meer dan 1.500 huiseigenaren delen hun ervaringen op het platform van de Nationale Duurzame Huizen Route. Hiermee zijn zij een bron van inspiratie en informatie voor mensen die nog aan het begin staan van de verduurzaming van hun huis. Huiseigenaren beantwoorden online vragen en kunnen hun woning tijdens de Duurzame Huizen Route op 31 oktober en 7 november openstellen voor bezoekers. Een inschrijfsysteem maakt het mogelijk om bezoekers in kleine groepen en verspreid over de dag te ontvangen.

Na rijp beraad heeft de jury van deze verkiezing (bestaande uit gedeputeerde Tjisse Stelpstra, Reinder Hoekstra (directeur Natuur en Milieufederatie Drenthe) en Hans de Lang (directeur SportDrenthe) uit de inzendingen de keuze laten vallen op vv Witteveense Boys ’87.Tweede en derde werden respectievelijk vv Zandpol en vv VAKO.
Witteveense Boys ’87 heeft in de verduurzaming de grootste stap gemaakt: een besparing van 81% op het gebruik van elektra (14.000 KWh) en maar liefst 85% op het gasverbruik (6.400 m³). Daarbij draagt de vereniging de verduurzaming op voortreffelijke wijze uit naar de omgeving: niet alleen naar de leden en andere inwoners van het dorp, maar ook daarbuiten door het geven van presentaties aan sportverenigingen in de provincie. Daarmee reikt het positieve verhaal verder dan de eigen vereniging. En dat is precies de gedachte achter het project Drenthe Sport Duurzaam. Gemeenten kunnen sportverenigingen met subsidies helpen bij duurzamere investeringen voor hun accommodaties. Kijk voor meer informatie over het project op: www.drenthesportduurzaam.nu.

Vanaf de bank duurzame woonboerderijen in Ruinen en Ruinerwold bekijken: alles over isoleren, warmtepompen en ventilatie.

Wie interesse heeft in duurzaam wonen in Drenthe krijgen 15, 16 en 30 juni de kans om via videoverbinding binnen te kijken bij drie woningen in Ruinen en Ruinerwold.

De huiseigenaren geven tijdens een online rondleiding uitleg geven over duurzame maatregelen zoals isoleren, de warmtepomp en lage temperatuurverwarming.

Op zaterdag 15 juni zijn Marian en Wouter de Noo uit Ruinerwold aan het woord: ,,De warmtepomp draait al ruim een jaar naar tevredenheid en we gaan gestaag door met de verbouwing.”

De dag daarna vertelt Jelle Broeksma uit Ruinen hoe hij de verbouwing van zijn woonboerderij in 2016 heeft afgerond: “We merken een groot verschil in ons binnenklimaat, dankzij de vloerisolatie, de lage temperatuurverwarming en de ventilatie.”

Menno Slot uit Ruinen maakte zijn twee-onder-één-kapwoning aardgasvrij en energiezuinig, en vertelt daarover tijdens de online thematour op 30 juni. “Financieel gezien was het zeker een uitdaging, maar uiteindelijk verdienen wij de kosten ook weer terug. Een investering in de toekomst.”

Mensen die graag deelnemen, kunnen zich aanmelden via de website van de Nationale Duurzame Huizen Route . Per online rondleiding zijn er acht plekken beschikbaar. Later deze maand volgen er meer rondleidingen.

Bron: Dagblad van het noorden.

De aanvraag van 12 Drentse gemeenten voor 2,7 miljoen RRE-subsidie is goedgekeurd! Hiermee kunnen Drentse woningeigenaren in 2020 kleine energiebesparende maatregelen gaan uitvoeren in hun woning. “Het is geweldig dat we met alle 12 gemeenten deze aanvraag hebben volbracht,” vertelt een trotse Jannetje Kolijn, coördinator van de RRE-aanvraag en het Drents Energieloket. “Hiermee kunnen we veel Drentse woningeigenaren blij maken.”

De 12 gemeenten moesten in slechts 5 weken de aanvraag voor de RRE subsidie afronden en indienen. “Dat was weinig tijd,” vertelt Jannetje. “De subsidieregeling verraste veel mensen, en dat we hebben gekozen om het in regioverband aan te pakken, met alle 12 gemeenten samen, is uniek. Heel mooi dat het gelukt is en dat de gemeenten echt naar het gemeenschappelijke belang hebben gekeken.”

Snelle energiebesparende maatregelen

De RRE subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik) richt zich op particuliere huiseigenaren – en wil hen stimuleren om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Het is een eenmalige subsidie die alleen in 2020 geldt, omdat de regeling onderdeel is van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Het kabinet wil in 2020 een snelle start maken met het reduceren van CO2-uitstoot. En daar kunnen woningeigenaren in Drenthe straks dus van profiteren!

Een prachtige kans voor alle huiseigenaren

De precieze invulling van de regeling wordt binnenkort bekend. Het plan is om 100.000 woningeigenaren in Drenthe te bereiken – en uiteindelijk 25.000 maatregelen uit te voeren. “Het is een prachtige kans om een enorme impuls te geven aan wat we al doen bij het Drents Energieloket. We zullen samen met de gemeenten ons netwerk optimaal gaan inzetten én versterken, om zoveel mogelijk huiseigenaren te bereiken,” aldus Jannetje.

Kansen voor energie-initiatieven

Voor energiecoöperaties en -initiatieven die al actief zijn in dorpen kan de RRE-subsidie ook een mooie kans zijn. “Zij kunnen ideeën aandragen om dit mede vorm te geven,” vertelt Jannetje. “Het is breed inzetbaar, en kan voor bestaande initiatieven een mooie aanjager zijn om direct met hun dorp of wijk aan de slag te gaan. Je kunt hierbij denken aan acties of evenementen binnen de wijk, bijvoorbeeld met z’n allen aan de slag gaan om de huizen in de buurt te verduurzamen. Goed voor de saamhorigheid, en je verhoogt er ook je eigen wooncomfort mee!”

1 april 2020

De overheid draagt 12 miljoen euro bij aan een fonds voor het verwijderen van asbestdaken. Dat maakte minister van Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven begin maart bekend. Samen met provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondertekende de minister vandaag de Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken. De provincie Drenthe en de Drentse gemeenten Assen en Borger-Odoorn doen daar ook aan mee.

Particuliere dakeigenaren opgelet

Volgens het ministerie is het fonds een uitkomst voor particuliere dakeigenaren die voor het verwijderen geen lening bij de bank kunnen krijgen, omdat ze niet voldoende draagkrachtig zijn. Op deze manier kunnen zij toch hun asbestdak verwijderen. De volgende stap is dat provincies en gemeenten dit fonds verder vullen met geld. Ook is het de bedoeling dat er een dergelijk fonds komt voor bedrijven, met name boeren. Maar daarvoor moet eerst onderzocht worden of dit juridisch kan of dat dit staatssteun is.

Gezondsheidsrisico

Vanwege het gezondheidsrisico is asbest al meer dan 25 jaar verboden en wordt het dus ook niet meer gebruikt in nieuwe producten. In oude producten, met name in daken, kan het nog wel zitten. Uit het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbest gevaarlijker is dan voorheen werd gedacht. Zo kan asbest longkanker veroorzaken.

Een voorstel om asbestdaken verplicht te verwijderen kwam niet door de Eerste Kamer, maar met de getekende verklaring willen de partijen proberen om toch zoveel mogelijk asbestdaken in Nederland te verwijderen.

Bewustwording

Ook de communicatie richting dakeigenaren moet beter. Zo willen de partijen meer bewustwording creëren van de gevaren van een asbestdak. Daarnaast moet het eenvoudiger worden om een asbestdak te verwijderen, zonder dat het hiermee onveiliger wordt. De partijen verwachten dat hierdoor de prijs van asbestsanering ook omlaag kan.

Situatie in Drenthe

Uit de Landelijke Asbestdakenkaart blijkt dat in de gemeenten Emmen en Midden-Drenthe de meeste asbestdaken van Drenthe te vinden zijn. In de gemeente Emmen ligt er 878.400 m2 asbest, verspreid over 3.568 asbestdaken. In de gemeente Midden-Drenthe ligt er 901.300 m2 asbest, verspreid over 2.537 asbestdaken. Hiermee staan de twee gemeenten bovenaan de Drentse lijst.

De gemeente die zowel de minste vierkante meters als het minste aantal asbestdaken heeft is Meppel. In deze gemeente ligt voor 159.700 m2 aan asbest, verspreid over 624 daken. Ook gemeente Assen doet het in Drenthe relatief goed, met 161.200 m2 asbest, verspreid over 1.296 daken.

Bron: RTV Drenthe

23 april 2020

Afgelopen winter konden Drentse woningeigenaren tijdens onze Wintercampagne Duurzaam Up Date voor hun woning. Dit waren informatieavonden in het teken van energiezuinig wonen. Uiteindelijk kwamen er maar liefst 1032 bezoekers op de avonden in 9 verschillende gemeenten af. Tijdens deze avonden waren verschillende lokale initiatieven en bedrijven aanwezig. Er sloten zich, naast de trouw deelnemende initiatieven van de afgelopen jaren, ook een aantal nieuwe initiatieven aan!

Enquêtes onder gemeenten en bezoekers

Onder zowel de gemeenten waar de avonden werden georganiseerd, als onder de bezoekers, werd een enquête afgenomen. Van gemeenten krijgt de wintercampagne van dit jaar maar liefst een 8,4 (op een schaal van 10) en van bezoekers gemiddeld 4 sterren (op een schaal van 5)! Resultaten waar we ontzettend blij mee zijn. Veel bezoekers hebben naar aanleiding van de avond besloten aan de slag te gaan met verduurzamen. Vloerisolatie blijkt de meest populaire maatregel, gevolgd door isolerend glas en dakisolatie. Wij kijken terug op een geslaagde wintercampagne!

Heb je vragen over verduurzaming? Het loket is op de reguliere tijden geopend.

1 april 2020

De nieuwe salderingsregeling voor zonnepanelen leidt tot een kleiner financieel rendement voor de burger, maar de aanschaf van zonnepanelen blijft een aantrekkelijke investering. Dat meldt de voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal op basis van een doorrekening van de nieuwe regeling. Minister Wiebes maakte de details daarvan afgelopen maandag.

4 procent rendement

Een set van tien zonnepanelen kost op dit moment ongeveer 4000 euro. Onder de oude salderingsregeling verdient iemand na 25 jaar (de levensduur van de panelen) volgens Milieu Centraal 16.400 euro. Als je dat vergelijkt met een spaarrekening, gaat het om een rendement van 5,8 procent. Wie vanaf nu zo’n set koopt, verdient volgens de nieuwe regeling uiteindelijk 10.500 euro. Dit is te vergelijken met het rendement van 4 procent op een spaarrekening.

Na 2023 wordt de regeling teruggebouwd

De oude salderingsregeling houdt in dat de stroom die mensen aan het elektriciteitsnet leveren, weggestreept mag worden tegen de stroom die ze van het net afnemen. Daarbij betaalt de consument evenveel voor de stroom die hij gebruikt, als hij verdient met de levering van zonnestroom (op dit moment ongeveer 22 cent per kilowattuur).

Deze gunstige regeling wordt na 2023 stapsgewijs afgebouwd, en stopt in 2031 helemaal. Daarna krijgt de consument een lagere vergoeding voor de stroom die aan het net wordt geleverd. Nu al krijgen eigenaren van zonnepanelen een lagere vergoeding, als ze meer stroom opwekken dan ze in totaliteit zelf gebruiken.

Terugverdientijd veranderd

Met de nieuwe regeling verandert ook de zogenoemde terugverdientijd. Op dit moment hebben kopers hun zonnepanelen na ongeveer zeven jaar terugverdiend. Uit onderzoek door TNO blijkt dat dat door de nieuwe regeling uiteindelijk negen jaar wordt. Zonder de nieuwe regeling zou dit op termijn volgens minister Wiebes minder dan vijf jaar worden. Maar volgens hem zou dit een “hogere stimulering dan nodig” zijn. Nu “pakt de energietransitie voor de belastingbetaler niet duurder uit dan nodig”, aldus de minister.

Bron: NOS