Dag- en nachtstroom nog van deze tijd?

Publicatiedatum: 19 juni 2023

Vanouds was het vaak goedkoper om elektrische apparaten in de nacht te laten draaien. ‘s Nachts gold vaak een lager stroomtarief dan overdag, mits je als huishouden ook een contract met dag- en nachtstoom had (ook wel normaal- en daltarief).

Het energienet moet echter altijd in balans zijn. De productie van stroom moet dus zo gelijk mogelijk zijn afgestemd op de vraag. Anders kunnen er problemen ontstaan in de stroomvoorziening. In de tijd dat stroom voornamelijk geproduceerd werd door elektriciteitscentrales, was het zinvol om de piek overdag te verlagen. Huishoudens werden door het lagere tarief gestimuleerd om juist in de nacht energie gebruiken.

Steeds meer zonne-energie

Met de komst van zonne-energie is dit plaatje uiteraard volledig veranderd. Het aantal huishoudens met zonnepanelen is in vijf jaar tijd bijna vervijfvoudigd. Daarnaast zijn er natuurlijk de grote zonneweides. Al die zonnepanelen bij elkaar leveren overdag energie. En deze energie heeft direct een bestemming nodig. Het kan niet allemaal worden opgeslagen voor een later moment.

Het moment om je wasmachine aan te zetten

De toename in zonne-energie zorgt ervoor dat het verschil tussen dag- en nachtstroom steeds kleiner wordt. De afbeelding aan de zijkant laat zien dat de zon de grootste bron is van energie om 12.00 uur op 20 juni. En samen met de wind zorgde de zon voor een aandeel van 76% hernieuwbare energie. Oftewel, hét moment om bijvoorbeeld de wasmachine aan te zetten vanuit het oogpunt van duurzaamheid! En als je ook nog zonnepanelen hebt, kun je vaak met je eigen opgewekte stroom van je panelen gratis je wasmachine laten draaien. Dat is het meest gunstig, omdat je geen stroom in hoeft te kopen van het net.

Energieweerbericht

Het is dus goed om energie te gebruiken op het moment dat het aanwezig is uit hernieuwbare bronnen. Twee keer per week is het Energieweerbericht te zien waarin een voorspelling wordt gegeven van de opbrengst van zon en wind. Soms kan het zinvol zijn een wasje en vooral het opladen van een elektrische auto een dagje uit te stellen, omdat een dag later er meer duurzame energie beschikbaar is. Op die manier gebruiken we met elkaar steeds minder fossiele brandstoffen. Daarnaast is spreiding van energieverbruik ook beter voor de stabiliteit van het elektriciteitsnet.

Het energieweerbericht maakt inzichtelijk wanneer de energiemix het meest groen is, kijk op energieweerbericht.nu

Hernieuwbare energie goedkoper

Het is bemoedigend dat de energie uit hernieuwbare bronnen tegenwoordig goedkoper is dan energie uit fossiele brandstoffen. Mensen met een dynamisch energiecontract hebben per uur een ander stroomtarief. Is er veel duurzame stroom aanwezig op het netwerk? Dan zijn de prijzen ook daadwerkelijk laag.

Veel zonnestoom overdag resulteert in lage prijzen bij dynamische energietarieven
dynamische-energieprijzen.nl

Niet meer van deze tijd

Dag- en nachtstroom lijkt dus niet meer echt van deze tijd. ’s Nachts komt een aanzienlijk deel van de stroom op het energienet uit dure en vervuilende fossiele brandstoffen. Het is veel logischer, duurzamer en vaak voordeliger om energie te verbruiken als de zon schijnt.