Waterstof

Waterstof wordt vaak genoemd als dé oplossing van de toekomst als het gaat over de energievoorziening en vervanger van aardgas. Met name de mobiliteit wordt vaak gerelateerd aan waterstof en daar zitten zeker bewezen kansen. Voor de bebouwde omgeving is dit echter nog wat onduidelijk.

Op dit moment worden er in elk geval veel wetenschappelijke onderzoeken gedaan en zijn er verschillende proefwoningen met een cv-ketel op waterstof. De op dit moment meest gebruikte vorm om waterstof te maken is een niet duurzame manier uit aardgas.

Door het aardgas te ‘kraken’ middels stoom worden methaanmoleculen gescheiden in waterstof en koolstof. Bij dit proces is veel energie nodig en komt er veel C02 vrij. Deze vorm wordt ‘Grijze waterstof’ genoemd. Wanneer de C02 wordt afgevangen tijdens het proces en opgeslagen wordt kan je het ‘blauwe waterstof’ noemen.

Waterstof kan echter ook duurzaam worden gemaakt via elektrolyse uit bronnen zoals zon, wind of geothermie. Deze waterstof wordt ‘groene waterstof’ genoemd. Dit is echter nog een dure en niet rendabele manier om waterstofgas te produceren. Daarnaast is er in Nederland veel te weinig duurzame opwek om op grootschalige wijze groene waterstof aan te kunnen leveren en daarnaast ook de overige elektravraag te voorzien.

Waterstof als energiedrager

Waterstof is dus geen energiebron maar een matige energiedrager. Het gas kan daarentegen heel goed opgeslagen en getransporteerd worden. Op dit moment kost het nog teveel energie om waterstof te produceren. Om een kilo waterstof te maken is ongeveer 50kWh aan elektra nodig. Wanneer het waterstof weer wordt omgezet naar elektra levert dit echter rond de 20 kWh op. Dat is 60% energieverlies.

Waterstof in huis

Op dit moment zijn er twee proeven in het Rotterdamse Rozenburg en in Hoogeveen waarbij woningen worden aangesloten op waterstof. In de woningen komt een cv-ketel die op waterstof kan branden. De verwachting is dat het nog tientallen jaren zal duren voordat een grootschalige uitrol kan plaatsvinden om woningen aan te sluiten op waterstofgasvoorzieningen. Warmtenetten en warmtepompen behalen op dit moment veel betere resultaten en zijn al jaren toepasbaar.

Wanneer je waterstofgas vergelijkt met aardgas aan de hand van de energiedichtheid en andere factoren, heb je via het netwerk naar je huis, drie keer meer toevoer nodig dan bij aardgas. Dus 1 kuub aardgas geeft dezelfde energie als 3 kuub waterstof. De prijs per kuub waterstofgas is daarbij nog onbekend en afhankelijk van veel factoren.

Het is dus nog een groot vraagteken wat waterstof gaat en kán bijdragen aan het doel om alle woningen in 2050 aardgasloos te maken. Wacht vooral niet en zorg dat je woning goed geïsoleerd is zodat je op termijn een goede keuze kan maken op welke manier je jouw woning wilt verwarmen!

Lees verder over andere maatregelen

Verder lezen? Er zijn nog meer maatregelen. Ook daarover hebben we veel nuttige informatie.

Bekijk alle maatregelen