Warmtenet – Stadsverwarming

Middels een warmtenet kan een volledige woonwijk worden afgesloten van het aardgasnetwerk. Vanuit een grote warmtebron (fabriek, aardwarmte, oppervlaktewater, biomassa) wordt warm water (Tussen 45 tot 90°C) via leidingen getransporteerd door de woonwijk.

Een warmtewisselaar in de woning zorgt ervoor dat de warmte uit het net gebruikt kan worden zoals wij nu gewend zijn. Het doel is om de helft van alle woonwijken in Nederland te voorzien van een warmtenet in 2050. In 2050 moeten namelijk álle woningen in Nederland aardgasloos zijn. Vooralsnog worden op dit moment alleen nieuwbouwwijken aangesloten op een warmtenet. Tijdens de bouw is er al rekening gehouden met de juiste aansluitpunten en verwarmingssystemen.

In 2021 zullen alle gemeenten in ons land een plan moeten opleveren waarin bepaald is wanneer, en welke wijken van het gas af gaan middels een warmtenet. Uiteraard worden bewoners vooraf betrokken wanneer dit voor hen gaat gelden. In 27 gemeenten in Nederland zijn inmiddels ‘Proeftuinen Aardgasvrije Wijken’ gestart om ervaring op te doen. Het Drents Energie Loket is bij de proeftuinen in Drenthe betrokken. Elke woningeigenaar krijgt hoe dan ook de keuze om mee te doen of op een andere manier de woning te voorzien van warmte. Het is namelijk niet verplicht.

 

Bestaande bouw

Voor bestaande bouw is het noodzakelijk dat de verwarmings- en tapwatersystemen worden aangepast  voor de koppeling met een warmtenet. In de warmtewet is vastgesteld dat de woningeigenaren beschermd moeten worden voor hoge gebruikerskosten. Deze kosten van het warmtenet mogen niet hoger zijn dan de gebruikerskosten van een cv-ketel op aardgas. Reden hiertoe is dat je niet zelf een aanbieder van het warmtenet kunt kiezen; je hebt namelijk maar één vaste bron.

Isolatie
Er kan verschil zitten in de afgiftetemperatuur van warmtebronnen die gekoppeld zijn aan een warmtenet. Een afvalfabriek zal waarschijnlijk een hogere temperatuur leveren (90 graden) dan een bron uit aardwarmte (50 graden). Afhankelijk van de warmteafgifte kan het wel of niet noodzakelijk zijn een goed geïsoleerd huis te hebben. Hoe dan ook is een goed geïsoleerde woning geen onverstandige keuze! Ook het warmteverlies tussen de bron en de woning speelt een belangrijke rol.

Bij de planning van een warmtenet zal dus altijd gekeken worden naar het bouwjaar van een woonwijk en of deze een hoge aanvoertemperatuur nodig heeft of dat een lagere temperatuur volstaat.

Verder lezen over andere maatregelen

Naast de stadsverwarming zijn er nog veel andere mogelijkheden. Ook daarover hebben we veel nuttige informatie.

Bekijk alle maatregelen