Stronghouse, nog betere bewonersondersteuning

Tempo maken met de energietransitie: dat kan niet zonder de individuele huiseigenaren. Gelukkig voelen steeds meer huiseigenaren de noodzaak van isolatie en andere energiebronnen. Tegelijkertijd is voor veel huiseigenaren de route naar daadwerkelijk investeren niet altijd even duidelijk en financieel niet altijd mogelijk. Wat levert het op? Hoe te financieren? Waar samenwerken met de buren en de wijk? En welke professionals heb ik nodig?

Die vragen zijn niet uniek voor huiseigenaren in de provincie Drenthe: ze spelen in de hele Noordzeeregio. Daarom heeft de provincie Drenthe de handen ineengeslagen met partners in België, Denemarken, Duitsland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Samen hebben we het project Stronghouse opgezet.

In Stronghouse werken we aan betere ondersteuning voor huiseigenaren, zodat zij in staat zijn te investeren in de energietransitie van hun huis. Ons uitgangspunt zijn de wensen van huiseigenaren. Bestaande middelen kunnen beter op die wensen worden afgestemd. En beter begrip van de ervaringen van huiseigenaren – jong en oud, arm en rijk – kan aanleiding zijn voor nieuwe vormen van ondersteuning.

Met Stronghouse hopen we door betere ondersteuning 15.000 huiseigenaren in de landen rondom de Noordzee te helpen te investeren in de energietransitie van hun huis. Daarvoor wordt Stronghouse mee gefinancierd door het Noordzeeregio programma van de Europese Unie.

Meer informatie: https://northsearegion.eu/stronghouse

Afzender: Stronghouse