Drukte op het stroomnet, nadelig voor salderingsregeling

Netbeheerders waarschuwen consumenten met zonnepanelen: het terugleveren stroom wordt de komende jaren minder vanzelfsprekend

Consumenten gaan de komende jaren gevolgen merken van drukte op het stroomnet, waarschuwt Netbeheer Nederland namens de netbeheerders. De waarschuwing geldt eveneens voor eigenaren van zonnepanelen.

‘Zo wordt het minder vanzelfsprekend dat consumenten zonne-energie altijd kunnen terugleveren en kan het verzwaren van een huisaansluiting om deze geschikt te maken voor bijvoorbeeld een warmtepomp of elektrisch koken langer duren’, stelt Netbeheer Nederland. ‘De netbeheerders zijn zich ervan bewust dat dit een vervelende boodschap is en doen er alles aan om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.’

Kettingreactie

Netbeheer Nederland komt met deze boodschap nadat Liander deze week melding heeft gedaan dat het elektriciteitsnet in Amsterdam op een aantal plaatsen vol is. Daarbij wees de netbeheerder op het gevaar van een kettingreactie aan knelpunten. Begin juni trok ook Enexis al aan de bel met de mededeling dat in de provincie Brabant vrijwel alle capaciteit voor het terugleveren van wind- en zonne-energie door grootverbruikers vergeven is.

Volgens de netbeheerders loopt het elektriciteitsnet in Nederland de komende jaren op steeds meer plekken tegen zijn grenzen aan. Alle provincies in Nederland hebben op dit moment al in meer of mindere mate te maken met krapte op het elektriciteitsnet. In de meeste gebieden gaat het over het terugleveren van elektriciteit door zonne- en windparken, zoals te zien is op onderstaande landkaart met beschikbare transportcapaciteit voor teruglevering van wind- en zonne-energie door klanten met een grootverbruikersaansluiting.

Tips en tricks

De netbeheerders verwachten dat het elektriciteitsnet de komende jaren op meer plaatsen zijn maximale capaciteit bereikt. Niet alleen bedrijven en instellingen, maar ook consumenten – die een kleinverbruikersaansluiting hebben – kunnen de gevolgen hier dus van gaan merken. De regionale netbeheerders presenteerden daarom vorige maand al een reeks tips en tricks voor installateurs die zonnepanelen plaatsen bij consumenten. Dit moet helpen om spanningsproblemen met zonnepanelen te voorkomen.

‘De oorzaak van de drukte op het elektriciteitsnet ligt in de groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het recordtempo waarin we op dit moment nieuwbouwwoningen aansluiten en het verduurzamen van de energievoorziening’, stelt Netbeheer Nederland. ‘De netbeheerders zijn bezig met een grote verbouwing van het net en dat brengt de komende jaren onvermijdelijk ongemak met zich mee. Zo zien ondernemers en instellingen de wachttijden voor een aansluiting op het net en de benodigde netcapaciteit nu al oplopen. Hoewel de netbeheerders voortdurend bezig zijn het net uit te breiden en knelpunten op te lossen, blijft de vraag naar elektriciteit voorlopig flink groeien. Deze maatschappelijke ontwikkeling vraagt om afwegingen in prioriteiten en kijken wat er nog wel kan.’

Bron: Solar Magazine, door Marco de Jonge Baas