Afsluitboete na plaatsing warmtepomp verdwijnt tijdelijk!

Publicatiedatum: 8 december 2020

Wanneer je een warmtepomp laat plaatsen in je woning heb je de gasaansluiting niet meer nodig. Deze aansluiting wordt dan, vanwege veiligheidseisen verwijderd door een monteur. Een tijdje later valt er een rekening van zo’n €700 tot €800 euro op de mat. Maar er is goed nieuws: het laten verwijderen van de gasaansluiting in een woning wordt tijdelijk gratis! Nadat eerder dit jaar het tarief al werd gehalveerd hoeft men de komende tijd niets te betalen voor het afsluiten. Dat maakte minister Wiebes eind november bekend. 

Afsluitboete

Gasverlaters ervaren deze kosten als een klap in het gezicht. De overheid wil woningen gasloos maken en wie dat doet door in een prijzige warmtepomp te investeren, krijgt een afsluitboete. Diverse gasverlaters deden hun beklag in het consumentenprogramma Kassa. Deze onvrede leidde ertoe dat GroenLinks een motie indiende om de kosten te delen: 50% voor de huiseigenaar en 50% voor de netbeheerder. Deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen. De 50/50-verdeling ging in oktober in.

Warmtepomp

Dat de overheid nu overgaat tot het volledig schrappen van de verwijderingsbijdrage heeft te maken met een recente rechterlijke uitspraak. Netbeheerder Rendo had volgens de rechter onterecht de kosten voor het verwijderen in rekening gebracht bij Stefan Boersma uit Meppel. Hij had een warmtepomp laten plaatsen en wilde van het gas af. Boersma zegde het gascontract met zijn energieleverancier op. Vervolgens kwamen monteurs van netbeheerder Rendo langs en demonteerden de gasleiding. Voor deze verplichte loskoppeling stuurde Rendo een rekening van meer dan 700 euro.

Gratis

Volgens Boersma was dit onterecht. Hij had alleen het contract met zijn gasleverancier verbroken. Hij had geen algemene voorwaarden ontvangen waarin stond dat bij opzegging de kosten voor het verwijderen van de gasafsluiting voor de consument zijn. Rendo daagde Boersma voor de rechter. Met behulp van een crowfundingactie op technologiewebsite Tweakers werd een advocaat in armen genomen. De rechtbank stelde de netbeheerder in het ongelijk. Omdat de uitspraak mogelijk gunstig is voor andere gasverlaters die algemene voorwaarden niet of te laat hebben ontvangen, heeft minister Eric Wiebes besloten om de gasboete helemaal te schrappen, zo blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Aansluittarief omhoog

Wiebes verwacht dat uiterlijk maart 2021 het verwijderen van de gasaansluiting gratis wordt. Voor de gasblijvers is het verdwijnen van de gasboete een hard gelag. De kosten komen niet op het bordje van Den Haag terecht, maar moeten door de netbeheerders in eigen klantenkring worden verhaald door het aansluittarief te verhogen, schrijft Wiebes. “Op deze manier wordt geregeld dat de netbeheerders een redelijke vergoeding krijgen voor de werkzaamheden die zij moeten uitvoeren.” Netbeheerders waren juist om die reden tegen het schrappen van de verwijderingsbijdrage, bleek uit een reportage in Kassa. Ze vinden het oneerlijk dat de huidige klanten de rekening voor gasverlaters moeten betalen.

Tijdelijke regeling

Minister Wiebes benadrukt dat het om een tijdelijke regeling gaat en dat door het beperkte aantal gasverlaters de impact op de overige klanten gering is. Wel ziet hij problemen ontstaan als grote aantallen woningen van het gas af gaan. “Bij het opstellen van de nieuwe Energiewet en daarop gebaseerde uitvoeringsregelingen zal met het oog op de energietransitie opnieuw worden gekeken naar de verdeling van kosten voor het verwijderen van gasaansluitingen.”

Geschillencommissie

Wie eerder het gas liet afsluiten en het hoge tarief betaalde, vist achter het net. Dat is zuur voor warmtepompeigenaren die al wel hun gasaansluiting lieten opdoeken. Wie niet voor de ‘Tweakers-route’ heeft gekozen, kan de kosten niet meer verhalen op de netbeheerder. Dat werd onlangs duidelijk uit een bindende uitspraak van de geschillencommissie. Die concludeerde dat wie wel de algemene voorwaarden tijdig ontving, terecht de afsluitkosten moet betalen. De klager wilde dat de netbeheerder alleen de gasmeter verwijderde en niet de aansluiting helemaal ophief. De geschillencommissie oordeelt dat door het alleen weghalen van de gasmeter een gevaarlijke situatie kan ontstaan.

Uitrol warmtenetten

Het verdwijnen van de gasboete heeft mogelijk positieve gevolgen voor sommige moeizame vangaslos-projecten. In Amersfoort bijvoorbeeld kampt de gemeente bij de mogelijke aanleg van een warmtenet in de wijk Schothorst-Zuid met een tekort van 5 miljoen euro. Nu de verwijderingskosten verdwijnen komt er 1 miljoen vrij, blijkt uit een rekensom van de gemeente waar het Algemeen Dagblad over bericht. Ondanks die meevaller houdt Amersfoort rekening met het schrappen van het vangaslos-project, ook vanwege weerstand van bewoners tegen een tijdelijke biomassacentrale in afwachting van geothermie-boringen.

Bron: Vakblad Warmtepompen
Tekst: Richard Mooi