Minister Van ’t Wout: consument hoeft niet meer te betalen voor afsluiten gas

Publicatiedatum: 2 maart 2021

Als consumenten bij de netbeheerder een aanvraag indienen om hun gasaansluiting te laten verwijderen, hoeven zij niet meer te betalen voor de afsluiting van het gas. Wel is het indienen van een verzoek noodzaak.
Afgelopen najaar concludeerde toenmalig minister Wiebes dat het niet mogelijk was om op korte termijn de onduidelijkheid over de verwijderkosten volledig weg te nemen. Om alsnog duidelijkheid te creëren, stuurde minister Wiebes begin december de aangepaste regeling ‘inzake tariefstructuren en voorwaarden gas’ naar de Tweede Kamer.

Resterende onduidelijkheid
Waar dat vooral duidelijkheid moest creëren over de verwijderkosten van gasaansluitingen trok Netbeheer Nederland onlangs aan de bel dat de wijziging van de regeling tot nieuwe onduidelijkheid kan leiden.

Wiebes’ opvolger, minister Van ’t Wout, wil de resterende onduidelijkheid nu volledig wegnemen. ‘Het beoogde effect van de regeling is dat iedereen in Nederland die geen gebruik meer wil maken van zijn of haar gasaansluiting, deze gasaansluiting kan laten verwijderen zonder kosten’, schrijft Van ’t Wout aan de Tweede Kamer. ‘Dit geldt voor kleinverbruikers, in de praktijk alle huishoudens en het merendeel van het mkb. De regeling heeft tot gevolg dat iedereen die verzoekt om verwijdering van de gasaansluiting, hier geen rekening voor krijgt. De gasaansluiting wordt veilig verwijderd door de netbeheerder en de kosten kan de netbeheerder via zijn tarieven vergoed krijgen.’

Verzoek tot verwijderen
Om de gasaansluiting kosteloos te laten verwijderen, is het volgens de minister noodzakelijk dat degene die van het gas afgaat een verzoek doet om de gasaansluiting te laten verwijderen. Het is de bedoeling dat in alle situaties afnemers op een zeer laagdrempelige manier een verzoek tot kosteloze verwijdering kunnen doen. Afnemers kunnen dus in alle gevallen met een verzoek zonder kosten van het gasnet af.

Voor situaties waarin er geen verzoek gedaan wordt, stelt de minister echter dat hij geen juridische basis heeft om de aansluiting kosteloos te laten verwijderen. ‘In de praktijk hoeft dit geen probleem te zijn, omdat een verzoek heel laagdrempelig kan worden vormgegeven en het in het belang van zowel de afnemer als de netbeheerder is dat een verzoek tot stand komt. Indien er in eerste instantie geen verzoek tot verwijdering komt, kan de netbeheerder zelf aangeven dat verwijdering om veiligheidsredenen nodig is. Ook na dit bericht van de netbeheerder kan een afnemer op een laagdrempelige manier een verzoek doen tot kosteloze verwijdering. Ook in dat geval zijn er geen kosten aan verbonden voor de afnemer.’

Standpunt ACM
In de situatie dat er desondanks geen verzoek is en de netbeheerder uit het oogpunt van veiligheid verplicht is om de gasaansluiting te verwijderen, zal de netbeheerder kosten maken. Het oordeel over wat er in deze situatie met de kosten gebeurt, ligt bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

‘De ACM heeft daar op dit moment nog geen standpunt over ingenomen’, duidt Van ’t Wout. ‘Wanneer er wel een standpunt van de ACM is, zal ik met de ACM en netbeheerders in gesprek gaan over de consequenties van dat standpunt. Het gaat daarbij naar verwachting om een beperkt aantal gevallen gedurende een beperkte termijn.’

Alle rechten voorbehouden: Solar Magazine, Edwin van Gastel, Marco de Jonge Baas

Lees hier de brief van Minister van ’t Wout