Regelingen voor mensen met een smalle beurs

De huidige energieprijzen zijn voor sommige mensen moeilijk op te hoesten. Speciaal voor iedereen met een laag inkomen zijn er vanuit diverse overheidslagen extra steunmaatregelen in het leven geroepen.

Energietoeslag

Als je een laag inkomen hebt dan kom je wellicht in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag die uit wordt gekeerd door jouw gemeente. Dat bedrag kan oplopen tot €1300,- en is voor iedereen die minder dan 130% van het minimum inkomen verdient. Lees hier meer!

Isolatieregeling Provincie Drenthe

Provincie Drenthe heeft ook een regeling getroffen. Er is geld beschikbaar gesteld om spouwmuur- en bodemisolatie te plaatsen bij mensen met een eigen woning en een kleine beurs. Als je in aanmerking komt voor deze steunmaatregel dan gaat de rekening van het isolatiebedrijf rechtstreeks naar de provincie. Klik hier voor de voorwaarden en de inkomensgrens.

Renteloos lenen

Het verduurzamen van je woning vraagt vaak om een investering. Die investering is voor veel mensen een reden om af te zien van isolatie of zonnepanelen. Geld lenen voor verduurzamen kan een interessante optie zijn omdat de besparingen groter zijn dan wat maandelijks moet worden afgelost aan de lening.

Nu loopt de rente van de diverse leningen langzaam op maar voor mensen met een smalle beurs is er goed nieuws. Sinds 1 november geldt voor hen dat de lening bij het warmtefonds renteloos kan worden afgesloten. Over de gehele looptijd van de lening wordt er dan geen rente betaald. Ook is er voor mensen met een beperkte leencapaciteit nu meer mogelijk sinds de nieuwe voorwaarden. Benieuwd of je in aanmerking komt voor de renteloze lening? Neem dan hier een kijkje!

Noaberschap

Bovenstaande regelingen zijn natuurlijk in het leven geroepen voor een doelgroep die extra last heeft van de hoge energieprijzen. De praktijk leert echter dat niet iedereen die recht heeft op een bepaalde regeling zich ook meldt bij de juiste instantie. Behoor je zelf niet tot die doelgroep maar ken je wel mensen die misschien in aanmerking komen? Ga dan het gesprek aan! Vaak is het benoemen van de mogelijkheden al zinvol. Zo niet dan kan het wellicht helpen samen te kijken of de regelingen ook voor hen gelden. Ook kun je mensen wijzen op het Drents Energieloket. Wij zitten klaar om tekst en uitleg te geven over alle financiële regelingen.