Afkoppelen regenwater

Regenwater loopt normaal gesproken via de regenpijp het riool in. Zonde, want het schone regenwater wordt dan onnodig gezuiverd. Door je regenpijp af te koppelen, zorg je ervoor dat (een deel van) het regenwater in je tuin of in een regenton wordt opgevangen.

Leid het water weg via een steen

Het afkoppelen van je regenpijp kan heel simpel, door de regenpijp laag bij de grond door te zagen en het water via een steen weg te leiden. De steen zorgt ervoor dat het water over een breder oppervlak wegloopt. Wil je een bladvanger installeren (die ervoor zorgt dat bladafval opgevangen wordt), een deel van het water het riool in laten stromen, gebruik maken van een regenton of infiltratiekratten aanleggen? Dat kan, maar dan is er meer werk nodig.

Kosten

Bij alleen het doorzagen van de regenpijp met een grote steen eronder zijn de kosten minimaal. Bij een optie waarvoor een bladvanger en een vulautomaat (voor de regenton) nodig zijn kom je op 15 tot 50 euro uit.

Subsidie

Sommige gemeenten hebben subsidie beschikbaar gesteld voor het opvangen van regenwater. Op Groenesubsidiewijzer.nl zie je of dit ook in jouw gemeente mogelijk is. In de gemeenten Assen en Aa en Hunze is er in ieder geval subsidie.

Voor je begint: check je grond

Voor je de regenpijp afkoppelt, is het belangrijke een paar zaken te controleren om wateroverlast te voorkomen. Zorg er in ieder geval voor dat het water wegstroomt naar een lager gelegen deel van de tuin, weg van het huis. De tuin moet daarnaast voldoende niet-betegelde ruimte hebben voor de opvang van water, bijvoorbeeld in de vorm van een wadi. Voor elke vierkante meter dak die wordt afgekoppeld, moet je ongeveer een halve vierkante meter niet-betegelde grond hebben met een diepte van 5 tot 7 centimeter waar het water eerst kan staan.

Het type grond in je tuin is van groot belang. Een tuin op zandgrond is vaak geschikt voor het opnemen van veel water, kleigrond is dat meestal niet. Check dat dus goed en gooi daarnaast een aantal emmers met water bij de regenpijp leeg om te kijken of je tuin water goed op kan nemen en af kan voeren en maak eventueel aanpassingen in de tuin. Als het grondwaterpeil te hoog is in je tuin, is afkoppelen sowieso geen goed idee. Dit merk je snel wanneer je een diep gat graaft. Vult dat zich meteen met water? Dan is het grondwaterpeil te hoog en is het onverstandig je regenpijp af te koppelen.

Tot slot moet je rekening houden met hoosbuien: heeft je tuin op die momenten een gedeelte waar water kan blijven staan, een overloop naar het riool of heb je bijvoorbeeld een vijver om extreme buien op te vangen? Dan is het afkoppelen van je regenpijp een goede en duurzame keuze.

Bron: Milieu Centraal