Energie Coöperatie Uffelte is in oprichting, zaterdag informatiemarkt met Drents Energieloket

Publicatiedatum: 21 juni 2023

De werkgroep Uffelte Energie Neutraal wil graag samen met de inwoners van Uffelte aan de slag met energiebesparing en het opwekken van elektriciteit. Zo is de Energie Coöperatie Uffelte in oprichting.

Zaterdag 24 juni is er bovendien van 14.00 tot 17.00 uur een energiemarkt bij dorpshuis De Vlasbarg’n. Belangstellenden kunnen hier vragen stellen en informatie krijgen. Het Drents Energieloket is aanwezig met een kar vol voorbeelden. Voor de kinderen is er een springkussen en voor iedereen die er trek in heeft een gratis ijsje.

Collectieve inkoopacties

De werkgroep is met ondersteuning van Natuur en Milieufederatie Drenthe collectieve inkoopacties aan het opzetten om samen te verduurzamen: isoleren van huis en plaatsen van zonnepanelen op eigen dak. De wensen voor maatregelen worden op de markt geïnventariseerd. Niet iedereen kan eigen zonnepanelen plaatsen, een ander wil extra investeren in lokale energieopwekking. De Energie Coöperatie Uffelte is hiervoor in oprichting. Het eerste project is ‘Zon van de Es’. Op een groot dak worden ongeveer 200 zonnepanelen geplaatst en alle inwoners kunnen er aan meedoen.