2,7 miljoen subsidie voor Drentse woningeigenaren in 2020!

Publicatiedatum: 20 mei 2020

De aanvraag van 12 Drentse gemeenten voor 2,7 miljoen RRE-subsidie is goedgekeurd! Hiermee kunnen Drentse woningeigenaren in 2020 kleine energiebesparende maatregelen gaan uitvoeren in hun woning. “Het is geweldig dat we met alle 12 gemeenten deze aanvraag hebben volbracht,” vertelt een trotse Jannetje Kolijn, coördinator van de RRE-aanvraag en het Drents Energieloket. “Hiermee kunnen we veel Drentse woningeigenaren blij maken.”

De 12 gemeenten moesten in slechts 5 weken de aanvraag voor de RRE subsidie afronden en indienen. “Dat was weinig tijd,” vertelt Jannetje. “De subsidieregeling verraste veel mensen, en dat we hebben gekozen om het in regioverband aan te pakken, met alle 12 gemeenten samen, is uniek. Heel mooi dat het gelukt is en dat de gemeenten echt naar het gemeenschappelijke belang hebben gekeken.”

Snelle energiebesparende maatregelen

De RRE subsidie (Regeling Reductie Energiegebruik) richt zich op particuliere huiseigenaren – en wil hen stimuleren om kleine energiebesparende maatregelen te nemen. Het is een eenmalige subsidie die alleen in 2020 geldt, omdat de regeling onderdeel is van de uitvoering van de Urgenda-uitspraak. Het kabinet wil in 2020 een snelle start maken met het reduceren van CO2-uitstoot. En daar kunnen woningeigenaren in Drenthe straks dus van profiteren!

Een prachtige kans voor alle huiseigenaren

De precieze invulling van de regeling wordt binnenkort bekend. Het plan is om 100.000 woningeigenaren in Drenthe te bereiken – en uiteindelijk 25.000 maatregelen uit te voeren. “Het is een prachtige kans om een enorme impuls te geven aan wat we al doen bij het Drents Energieloket. We zullen samen met de gemeenten ons netwerk optimaal gaan inzetten én versterken, om zoveel mogelijk huiseigenaren te bereiken,” aldus Jannetje.

Kansen voor energie-initiatieven

Voor energiecoöperaties en -initiatieven die al actief zijn in dorpen kan de RRE-subsidie ook een mooie kans zijn. “Zij kunnen ideeën aandragen om dit mede vorm te geven,” vertelt Jannetje. “Het is breed inzetbaar, en kan voor bestaande initiatieven een mooie aanjager zijn om direct met hun dorp of wijk aan de slag te gaan. Je kunt hierbij denken aan acties of evenementen binnen de wijk, bijvoorbeeld met z’n allen aan de slag gaan om de huizen in de buurt te verduurzamen. Goed voor de saamhorigheid, en je verhoogt er ook je eigen wooncomfort mee!”