Webinars Duurzaamheidstour september t/m maart – Route naar verduurzaming van de sport

Om jou gericht verder te helpen invulling te geven aan een of meerdere ambities op het vlak van verduurzaming van sport organiseert Vereniging Sport en Gemeenten een zestal Webinars, waarin experts ingaan op hoe je in de praktijk aan de slag kunt gaan.

We merken allemaal de gevolgen van de klimaatverandering: plotselinge hitte, lange periodes van droogte, plotse zware regenbuien. Om daar wat aan te doen hebben we het klimaatakkoord ondertekend. In heel Nederland nemen we maatregelen. Ook in de sportsector gaan we in versneld tempo verduurzamen. Dat levert behalve veel energie, ook geld én een gezonde sportomgeving op.

De gezamenlijke ambities zijn dan ook:

  • Dat alle sportaccommodaties in 2050 CO2-arm zijn;
  • Dat we gebruik maken van circulaire materialen;
  • Dat er geen gebruik meer gemaakt wordt van gewasbeschermingsmiddelen;
  • Dat de sportomgeving klimaat adaptief is.

Dat klinkt als een hele opgave. Maar door het hele land zijn er al gemeenten en clubs met succes aan de slag met verduurzaming van hun sportvastgoed. Landelijk en provinciaal is er ondersteuning beschikbaar voor verduurzaming. Van financiering en subsidies, monitoring van verduurzaming tot ondersteuning van sportclubs. Daarnaast heeft op 23 januari 2020 de sportsector een belangrijke stap gezet in haar bijdrage aan het klimaatakkoord. De Routekaart Verduurzaming Sport werd getekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders. Hierin staat hoe de sportsector haar ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk zal gaan brengen.

Vereniging Sport en Gemeenten organiseert samen met de partners in deze Routekaart de Duurzaamheidstour. Dit zijn 27 bijeenkomsten voor gemeenten, verenigingsondersteuners en andere professionals die aan de slag gaan met het verduurzamen van sportvastgoed. Om je gericht verder te helpen invulling te geven aan een of meerdere ambities uit de Routekaart Verduurzaming Sportsector organiseert VSG daarnaast een zestal Webinars waarin we samen met (praktijk)experts betrokken bij het thema je hierin verder helpen. Deze Webinars vinden plaats in de 2e helft van 2020 en de 1e helft van 2021.

Data en inhoud webinars

In de Webinars komen de volgende onderwerpen aan bod:

Milieuvriendelijk beheer grassportvelden, 8 september 15:00-16:30 uur, inschrijving geopend!

Zoals bekend is per 1 januari 2020 het verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden ingegaan. Uitzonderingen zijn nog maar twee jaar mogelijk. Om beleidsmakers, beheerders van gemeenten, adviseurs en experts te ondersteunen in deze omschakeling, vindt op 8 september een Webinar plaats over dit onderwerp. Tijdens de bijeenkomsten staat de vraag ‘Hoe kunt je jouw sportveld chemievrij beheren met behoud van de speelkwaliteit?’ centraal. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal een toelichting geven op de wetgeving rond chemievrij beheer. Verder staan op het programma: een presentatie over pesticidevrij sportgrasbeheer door een expert, en een verhaal uit de gemeentelijke praktijk. Voor meer informatie en om in te schrijven, ga naar: Direct inschrijven

  • De route naar een CO2-arme sport, 8 oktober 15:00-16:30 uur
  • Circulair denken en handelen in de sport, van inkoop tot financiering, 19 november 15:00-16:30 uur
  • Werken aan een klimaat adaptieve sportomgeving, 14 januari 2021 10:00-11:30 uur
  • Voldoen aan zorgplicht binnen de sport, 11 februari 2021 10:00-11:30 uur
  • Van afval naar grondstof binnen de sport, 25 maart 2021 10:00-11:30 uur

De precieze invulling van het programma en mogelijkheid tot deelname wordt per webinar bekend gemaakt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt je terecht bij [email protected] of tel. 070 – 373 80 55. Wil je direct aan de slag met verduurzaming? Kijk op www.duurzamesportsector.nl.