Alles over de stijgende gasprijzen

Gas was nog nooit zo duur als nu. En dat de gasprijs de komende maanden blijft stijgen kán je bijna niet zijn ontgaan. De stijgende prijzen hebben verschillende oorzaken. En het is nog maar de vraag wanneer de prijzen weer gaan dalen. 

De oorzaken

Zo zijn we, sinds we Groningen niet meer als grootste bron voor gas gebruiken, afhankelijker geworden van andere landen. Vooral Rusland levert veel gas. Maar Rusland levert ook aan China, die bereid is meer te betalen dan wij. Daarnaast is Rusland bezig met een lange nieuwe pijpeiding waardoor Europa nog afhankelijk wordt en Rusland met de prijs kan doen wat ze willen.

Daarnaast neemt de vraag naar gas toe, terwijl de voorraden momenteel minder hoog zijn dan normaal. Oorzaak hiervan is dat er afgelopen jaar meer gas nodig was dan gebruikelijk. De barre winter en het koude voorjaar maakten dat de verwarming vaker aan stond. Deze zomer scheen de zon weinig en waaide het niet veel, waardoor minder energie werd opgewekt. Daarbij komt dat de economie, nadat deze heeft stilgelegen vanwege corona, weer volop begint te draaien. Ook dit maakt dat de vraag naar gas is gestegen.

Als laatste speelt het mee dat we in 2050 van het gas af moeten zijn. Gasleveranciers betalen daarom emissierechten en hogere belastingen.

Wordt dit probleem de komende maanden groter?

Het is een vraag die lastig te beantwoorden is, want om te beginnen is het probleem niet voor iedereen even groot. Ruim de helft van de consumenten in Nederland heeft een vast tarief en merkt niks zolang hun contract doorloopt. Veel anderen zullen pas in januari een hogere rekening gepresenteerd krijgen. Het is echter wel zo dat de productiekosten voor veel bedrijven omhoog gaan. Dat resulteert er in dat sommige producten in prijs gaan stijgen, en dat is uiteraard wél voor alle consumenten merkbaar.

Voor de gasprijs op zichzelf is de weersvoorspelling de komende maanden cruciaal. Wordt het een paar graden kouder dan gemiddeld? Of waait het weinig en is er daardoor meer gas nodig om stroom op te wekken? Dan schiet de vraag naar gas deze winter omhoog.

Naast het weer speelt ook Rusland de komende maanden een sleutelrol. Het Russische staatsbedrijf Gazprom is met afstand de belangrijkste gasleverancier van buiten Europa en houdt zich volgens deskundigen aan alle gemaakte afspraken. Het probleem is dat er door een samenloop van omstandigheden nog meer vraag is.

Uit de sussende woorden van Poetin deze week was op te maken dat er best over extra gas te praten valt, maar het heeft er alle schijn van dat Europa dan wel moet meewerken. Op de achtergrond speelt de omstreden pijpleiding Nord Stream 2 mee. Die ligt tussen Rusland en Duitsland en is helemaal af. Alleen de laatste vergunningen moeten nog worden gegeven.

“Groen licht voor Nord Stream 2 zou de gemoederen tot bedaren brengen”, zegt Chris Guth, analist bij Engie. “De onzekerheid over extra toevoer mocht dat nodig zijn, voedt het huidige sentiment, al is de extreme prijsbeweging van eerder deze week wat afgekoeld.”

Er is wel een lichtpuntje, zegt Guth van Engie. Hij ziet de laatste dagen weer wat meer Amerikaanse leveringen van vloeibaar gas in de planning verschijnen. “Dat betekent dat we die biedingenstrijd ook weer eens winnen. De afgelopen maanden was het lijstje met geplande leveringen bijzonder kort.”

Een belangrijke nuance is ook dat de gasprijs ook snel weer kan dalen. Bijvoorbeeld als de winter zacht is of als de nieuwe gaspijpleiding Nord Stream 2 in gebruik wordt genomen.

Bron: NOS.nl (Onrust op de gasmarkt neemt wat af, hoe gaat het verder?Energiemarkt slaat op hol, huishoudens dreigen in de knel te raken)