Wat is een voordelige lening?

Veel Drenten willen graag verduurzamen, maar niet iedereen wil of kan hier voldoende eigen geld in steken. Voor alle woningeigenaren die gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan, maar voor wie dit nu niet volledig te financieren is, is er de Energiebespaarlening Drenthe.

Wat houdt de Energiebespaarlening Drenthe precies in?

De Energiebespaarlening is een regeling waarbij woningeigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas, zonnepanelen, een warmtepomp etc. Daarmee wordt het voor meer Drenten mogelijk om energiebesparende investeringen in of aan de woning te financieren. Door een financiële bijdrage van de provincie Drenthe is de Energiebespaarlening in Drenthe beschikbaar met een verlaagd rentetarief. De hoogte van het rentetarief is afhankelijk van het leenbedrag en de looptijd maar begint bij 0.5% en loopt tot maximaal 0,8%.

Waarvoor kun je een lening aanvragen?

Energie besparen kan met veel verschillende maatregelen. Dat varieert van een betere isolatie en zonnepanelen tot de aansluiting op een warmtenet of een renovatie tot een Nul op de Meter-woning. Er is daarom een uitgebreide lijst samengesteld met de maatregelen waarvoor een lening af te sluiten is. Deze is hier te vinden. Om de lening aan te vragen stuur je offertes in die nog niet ondertekend zijn. Het Nationaal Warmtefonds checkt het leenbedrag met de werkzaamheden die gepland staan.

Wat zijn de voorwaarden?

Woningeigenaren kunnen tot maximaal €25.000 lenen bij de uitvoer van energiebesparende maatregelen. Woningeigenaren die een stapje verder (Nul op de Meter) gaan kunnen €50.000 tot €65.000 lenen. Dit is tegen een vast maandbedrag en een vaste looptijd. De rente staat vast gedurende deze periode. Wel is het mogelijk om vervroegd af te lossen, zonder dat hier extra kosten bij komen kijken. Kijk hier voor de rentetarieven.
Voor zonnepanelen geldt dat maximaal 75% van het leenbedrag mag worden besteed aan zonnepanelen. De overige 25% moet besteed worden aan andere energiebesparende maatregelen. Uiteraard wordt bij de aanvraag van de lening een kredietwaardigheidstoets gedaan.

Tip!

Deze lening is te combineren met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Zo gebruik je de lening om duurzame maatregelen te betalen, en vraag je na de uitvoering van deze maatregelen subsidie aan om de lening (of een andere lening met een hogere rente) voor een deel weer af te lossen. Vaak is de rente van de Energiebespaarlening fiscaal aftrekbaar.

Meer weten?

Alle informatie over deze lening is te vinden op de website van de aanbieder.
Heb je vragen? Dan kun je ons altijd bellen of mailen voor onafhankelijke informatie en advies. Wij helpen je graag verder met de verbetering van je woning.