Boeren in Noord-Drenthe begeleid bij meer zonnepanelen op agrarisch dak

Agrarische bedrijven hebben veel ongebruikte ruimte beschikbaar op hun daken, terwijl deze ruimte erg geschikt is voor zonnepanelen. Hoewel het plaatsen van zonnepanelen veel voordelen oplevert voor agrarische ondernemers, gaat het ook gepaard met veel vragen en overwegingen: kan de netaansluiting het aan, krijg ik wel een subsidietoekenning en is het financieel haalbaar?

In de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Noordenveld is onlangs het project ‘Zon op Dak Drenthe’ gestart, waarbij agrarische ondernemers met interesse in zonnepanelen op agrarische daken begeleid worden.

Zon op dak Drenthe

Het project is gebaseerd op een integrale gebiedsaanpak waarbij gebruik gemaakt wordt van quickscans en een omgevingsanalyse. Afgelopen week zijn de meeste quickscans afgerond en verstuurd naar alle agrarische ondernemers in de desbetreffende gemeenten. Een quickscan is een eerste haalbaarheidsscan die gebaseerd is op openbare gegevens, waarbij onder andere gekeken is naar dakoppervlakte en dakligging.

Door middel van de omgevingsanalyse worden kansen en knelpunten in de omgeving in kaart gebracht, deze worden gecommuniceerd richting de netbeheerder en de provincie. Agrarische ondernemers die zich aanmelden voor het project krijgen een bedrijfsspecifieke en onafhankelijke energiescan, waarbij onder andere duidelijk wordt of de zonnepanelen financieel haalbaar zijn en welke maatwerkoplossingen toegepast moeten worden. Ook geeft het inzicht in terugverdientijd en de juiste vorm van subsidie, bijvoorbeeld ISDE of SDE++.

Zon op Dak Drenthe is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Noordenveld, Provincie Drenthe, Enexis en LTO Noord. Het project ondersteunt ook bij de realisatie van zonnepanelen en adviseert rondom eventuele netverzwaringen.

Voordelen

Het plaatsen van zonnepanelen op agrarisch dak heeft de volgende voordelen:

  • Agrarische ondernemers kunnen beter voorzien in hun eigen energiebehoefte;
  • Het verdienmodel is goed;
  • Met een terugverdientijd van 5 tot 10 jaar is het een rendabele investering;
  • Zonnepanelen passen goed bij een energieneutrale bedrijfsvoering;
  • Het is goed voor het imago van de agrarische sector;
  • Agrarische ondernemers dragen hiermee bij aan de klimaatdoelstellingen.

Meer info en aanmelden

Meer informatie over dit project is te vinden op de projectpagina van Zon op Dak Drenthe, geïnteresseerde ondernemers kunnen zich ookrechtstreeks aanmelden via deze link: Aanmeldformulier Zon op Dak Drenthe

Online informatiebijeenkomst
Op 16 juni en 23 juni worden een tweetal online informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarbij de betrokken partners nadere uitleg geven over het project. Aanmelden kan via deze link.