Over de salderingsregeling

Op 13 februari is de afbouw van de salderingsregeling opnieuw uitgesteld. De stapsgewijze afbouw van de regeling, die zou beginnen in 2025, is daarmee van de baan. Wat zijn de gevolgen van deze beslissing?

Komt de afbouw van de saldering binnenkort weer terug op de agenda? Of zullen we tot in lengte van jaren de huidige regeling blijven houden? In dit artikel lees je hoe het DEL ernaar kijkt.

Zonnepaneel-bezitters

Voor mensen met zonnepanelen is het een fijne uitkomst. Zij blijven profiteren van het feit dat ze een hoge prijs ontvangen voor de stroom die ze niet zelf (kunnen) gebruiken. Onder de huidige regeling is de prijs die ze ontvangen voor de teruggeleverde stroom op een zonnige lentedag, gelijk aan de prijs die ze moeten betalen als er stroom wordt ingekocht op een donkere winteravond. De twee zaken kunnen van elkaar worden afgetrokken (gesaldeerd). Hierdoor zijn de “verbruikskosten” aan het eind van het jaar soms 0 euro, of zelfs negatief als je meer stroom opwekt dan je verbruikt.

Vraag een aanbod

Als een bewoner met zonnepanelen terug gaat leveren aan het net, zullen de bijna 3 miljoen andere huishoudens dat ook doen op hetzelfde moment. Ook de zonneweides zullen op dat moment het net willen voorzien van zonnestroom. Stroom heeft meteen afnemers nodig, echter kan het niet worden opgeslagen voor een later moment. Het grote aanbod aan stroom overstijgt soms de vraag naar stroom. Windmolens en zonneparken worden op die momenten uitgezet om het stroomnet niet te overbelasten. Dit wordt met een Engels woord ‘curtailment’ genoemd en betekent “inperking”. Die situatie komst steeds vaker voor. Het is nogal tegenstrijdig dat windmolens en zonneparken worden uitgezet terwijl op datzelfde moment particulieren massaal blijven terugleveren en daar ook nog eens een hoge prijs voor ontvangen.

“Onder de salderingsregeling ontvangen particulieren altijd een hoge prijs voor stroom die niet altijd een hoge waarde heeft.”

 

Hoge prijs voor lage waarde

Doorgaans is het zo dat vraag en aanbod de waarde bepalen van iets. Veel aanbod betekent een lage waarde en weinig aanbod betekent een hogere waarde. Onder de salderingsregeling krijgen particulieren echter altijd een hoge prijs voor stroom die niet altijd een hoge waarde heeft.

Genoeg groene stroom?

Hebben we dan genoeg zonnepanelen en windmolens? Van alle stroom is in Nederland nog steeds meer dan de helft afkomstig uit fossiele bronnen. We kunnen dus nog veel meer hernieuwbare, duurzame energiebronnen gebruiken. Maar de opwek van zonnestroom en windstroom kent nu eenmaal een grillig patroon over de dagen en jaren heen. Als we op meer momenten voldoende groene stroom willen hebben, moeten we accepteren dat er ook meer momenten zijn dat er te veel groene stroom is.

Eigen gebruik zonnestroom

Doorgaans gebruikt een particulier met zonnepanelen 30% van de opgewekte stroom meteen in de woning zelf en gaat 70% van de opgewekte stroom langs de meterkast het elektriciteitsnet op. Een particulier met zonnepanelen heeft geen financiële prikkel om de opgewekte stroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken. Het maakt onder de salderingsregeling financieel niet uit om overdag veel stroom terug te leveren en in de avond de wasmachine te laten draaien op ingekochte stroom. Als die ingekochte stroom in de avond duurder zou zijn dan de stroom die van het dak komt, zullen meer mensen geneigd zijn om bijvoorbeeld de wasmachine aan te zetten als de zon schijnt. Dit zou ervoor zorgen dat in de avond minder stroom wordt onttrokken van het net. Ook zal dit de teruglevering beperken, wat dan weer goed is voor het ontlasten van het elektriciteitsnet.

“Een particulier met zonnepanelen heeft geen financiële prikkel om de opgewekte stroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken.”

 

Tips voor particulieren

Ondanks dat de prijs van stroom onder de saldering altijd gelijk is, blijft het een goed idee om bewust af te wegen welke stroom wanneer te gebruiken. Ook nu is het namelijk zinvol om zo veel mogelijk van de zelf opgewekte stroom direct te gebruiken. Want dat is de meest groene stroom en deze stroom heeft de minste uitstoot. Hangt er een boiler in de keuken voor warm tapwater? Zet daar dan een timer op het stopcontact zodat die vooral overdag opwarmt. Voor mensen die nog panelen overwegen kan het zinvol zijn om ze juist op daken te plaatsen die niet richting het zuiden zijn georiënteerd. Panelen op oost of west leveren op andere momenten stroom dan op zuid, namelijk relatief meer in de ochtend en avond. En minder een piek in de middag. Dat kan waardevollere stroom zijn dan wanneer de panelen op zuid zijn gericht. De ochtend en avond zijn namelijk de spitsuren qua stroomverbruik.

Houdbaarheid salderingsregeling

Het is voor de portemonnee van de particulier fijn dat de saldering voorlopig aanblijft. Toch is het op termijn waarschijnlijk niet meer houdbaar, onder andere door de problemen op het volle stroomnet. Het lijkt haast onvermijdelijk dat dit agendapunt weer terugkomt in de Haagse politiek. We weten alleen nog niet wanneer precies.