Minder op de meter loont in Loon

Minder op de meter. Als het aan Eelco Krakau ligt, de voorzitter van Dorpsbelangen Loon, is dit de uitkomst van de bewustzijnscampagne over energieverbruik. Samen met de Energiecoöperatie Duurzaam Assen heeft Dorpsbelangen een actie in Loon gestart. ‘Minder op de elektriciteit- en gasmeter betekent minder energieverbruik, minder kosten, betere isolatie en meer wooncomfort. In december heeft Dorpsbelangen alle inwoners van Loon een brief gestuurd met vragen over energieverbruik en of ze belangstelling hebben om energie te besparen. Als dat het geval is, maakt een energiecoach van de Energiecoöperatie Duurzaam Assen een gratis warmtescan van de woning en krijgen deelnemers een energieadvies.’

Warmtescan

‘Een warmtescan maakt foto’s van je huis en laat met kleuren heel goed zien waar warmte je woning  verlaat. Dus waar je huis energie verliest. Via het raam? Door de brievenbus? Het voordeel is dat de foto’s heel zichtbaar en concreet maken hoe het met de energiewaarde van je woning gesteld is.’   Het gaat om het “laag hangend fruit”, zoals Eelco het noemt. Vaak gaat het om niet al te grote  energiebesparende maatregelen die je als inwoner kunt nemen, zoals het aanbrengen van tochtstrips of dubbele beglazing.  ‘Niks moet. Je hoeft niets te kopen en je zit nergens aan vast. Het gaat erom dat je je bewust bent hoeveel energie je woning verbruikt en waar je wat kan doen om warmte vast te houden.’

Dertig belangstellenden?

Tot nu toe zijn er elf belangstellenden. Het project is geslaagd als dertig Loners zich hebben opgegeven, zegt hij. ‘In Loon hebben we geen huurwoningen. Dat betekent dat iedere huiseigenaar direct betrokken is bij eventueel te nemen energiebesparende maatregelen.’ Ook kan Loon volgens hem een goede stap maken om minder op de meter te krijgen. Loner boerderijen zijn gebouwd vanaf het jaar 1600 en woningen veelal in de jaren tachtig, een tijd met andere isolatienormen dan tegenwoordig.

Belangstelling?

Woon je in Loon en heb je belangstelling? Geef je dan op via https://ecduurzaamassen.nl/loon. In januari of februari komen er nog twee informatieavonden over dit thema.