VvE Energiebespaarlening (Warmtefonds)

De VvE Energiebespaarlening is een regeling, waarbij Verenigingen van Eigenaren tegen een gunstige rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolatieglas en zonnepanelen.

Met de Energiebespaarlening kunt u energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex direct laten uitvoeren.

Kenmerken van de lening

  • De lening heeft een omvang van minimaal € 25.000,-. Er geldt een maximum van € 30.000,- per appartementsrecht betreffende een wooneenheid. Uitzonderingen op het maximale leenbedrag per appartementsrecht zijn het Zeer Energiezuinige Pakket (maximaal € 50.000,-) en ZEP+/Nul op de Meter (maximaal € 65.000,-).
  • Voor het beoordelen van uw aanvraag is een Energieadvies van een BRL9500 gecertificeerd bedrijf verplicht.

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze lening.