Subsidie voor woningeigenaren met inkomen tot 34.100 euro

Heb je een inkomen tot 34.100 euro? En ben je eigenaar en bewoner van een grondgebonden koopwoning met plannen om je woning natuurvriendelijk te laten isoleren? Sinds deze maand is de subsidie Energiebesparende isolatie-maatregelen Drenthe beschikbaar ter waarde van maximaal 2.500 euro.

Kies voor een bedrijf dat natuurvriendelijk isoleert

De wet geeft aan dat het opzettelijk verstoren, doden of vernielen (van verblijfsplaatsen) niet mag. Als huiseigenaar is het moeilijk vast te stellen of er dieren aanwezig zijn. Daarom moet je erop letten dat je een bedrijf kiest dat natuurvriendelijk werkt. Dat zijn bedrijven die werken volgens de uitgangspunten van het “Natuurvriendelijk Isoleren”. Hiermee verklaart het isolatiebedrijf dat er bij de werkzaamheden geen dieren worden gedood, rekening wordt gehouden met kraamplaatsen en winterverblijven, dat er vervangende verblijfplaatsen zijn en dat de natuurkalender wordt gevolgd. Op deze manier wordt rekening gehouden met de beschermde soorten en kan er geïsoleerd worden.

Wat heb je nodig voor jouw aanvraag?

  1. Een getekende offerte of een getekende opdrachtbevestiging.
    Hier moet de startdatum van de werkzaamheden op staan, een handtekening van de installateur en een handtekening van jou als aanvrager. Let op! De getekende offerte mag niet ouder zijn dan 1 november 2023.
  2. Een afschrift van het in de basisregistratie inkomen geregistreerd inkomen.
    Hier moeten de inkomen gegevens in staan over het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag ven de eigenaar(en) en bewoner(s) van de woning.
  3. Kadastraal uittreksel (eigendomsinformatie)
  4. Dient iemand anders namens jou een aanvraag in? Lever een ingevuld machtigingsformulier in bij je aanvraag.

Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) verstrekt deze subsidie. Ga voor het aanvragen naar de website van SNN.