Subsidie voor je groene dak in gemeente Assen!

Assenaren kunnen de komende twee jaar subsidie krijgen van de gemeente voor een regenton, de aanleg van een groen dak, of het afkoppelen van de afvoer van regenwater naar het riool. Assen hoopt hiermee een duurzamer en gezonder leefklimaat te bevorderen. 

Bij de aanschaf van een regenton krijgt de burger 20 euro op de aanschafprijs. Dat bedrag geldt ook per vierkante meter aangebracht groen dak. Het maximum ligt hierbij op 500 vierkante meter.

Afkoppelen regenwater

De gemeente geeft verder een subsidie voor het afkoppelen van regenwater. Voor de eerste 150 vierkante meter is de bijdrage 2,67 euro per vierkante meter. Onder afkoppelen wordt ondermeer verstaan: het verwijderen van verharding, het verplaatsen van de regenwaterafvoer naar het grondwatersysteem, of van een gemengd riool naar een speciaal hemelwaterriool. Regenwater wordt dan niet langer rechtstreeks afgevoerd via het riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Geen wateroverlast en hittestress

Het opvangen van hemelwater in een regenton zorgt ervoor dat er minder drinkwater nodig is voor de tuin. Met een groen dak wordt het zomers koeler in huis en is er minder hittestress. Het afkoppelen van regenwater zorgt ervoor dat het water in het watersysteem wordt vastgehouden, om zo wateroverlast bij hevige regenbuien, hittestress en droogte in de stad te verminderen.

Zuiniger met drinkwater

Voor de subsidieregelingen heeft Assen 450.000 euro beschikbaar gesteld. Dat geld komt uit het Rioleringsfonds. Doel van deze regelingen is om bewoners te stimuleren zuiniger met drinkwater om te gaan. Zo is speciaal opgevangen regenwater een prima alternatief voor het besproeien van de tuin.

Volgens Assen hebben andere gemeenten al goede ervaringen met dit soort regelingen. Ze blijken een goed middel om duurzaam watergebruik te bevorderen. Inwoners van Assen die een subsidie willen, kunnen zich vanaf 1 maart volgend jaar inschrijven. De regelingen hebben een looptijd van twee jaar. In 2023 zullen de drie regelingen worden geëvalueerd.

Op de website van de gemeente Assen vind je meer informatie over de regeling.

Bron: RTV Drenthe