Subsidie Financiering karakteristiek bezit in Drenthe

Voor provinciale panden heeft de subsidie betrekking op de kosten van behoud (onderhoud, restauratie en verduurzaming) en/of herbestemming (renovatie en verbouw).

Bij Rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten gaat het alleen om de kosten met betrekking tot herbestemming.

Subsidie:

  • geldbedrag en/of lening met lage rente voor eigenaren van rijksmonumenten
  • een lening met lage rente voor eigenaren van provinciale/gemeentelijke monumenten of beeldbepalende panden

Voorwaarden:

  • er is een bestek van bouwplannen, inclusief begroting en tekeningen van bestaande en nieuwe situatie
  • begroting is opgedeeld in uren en materialen
  • in de begroting is onderscheid gemaakt tussen restauratie en herbestemming

Kijk voor meer informatie en alle voorwaarden op de website van de aanbieder van deze subsidie.